RhizoVital C5: Een effectieve bouwsteen bij de (her)inplant van een nieuwe boomgaard

Plantgatenproef CAF - Rhizovital C5 - Andermatt Nederland

Meerjarige veldproef plantgatbehandelingen CAF, 2020-2023 

In het voorjaar van 2020 werd in Opijnen bij een herinplant van het appelras Tessa een meerjarige proef met verschillende plantgatbehandelingen gestart door de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF). Op dit perceel werd al 60 jaar lang appel na appel geteeld, waardoor de vraag rees of een behandeling bij herinplant niet raadzaam zou kunnen zijn. 

Hierop werd in het voorjaar van 2020 besloten om verschillende bodemtoepassingen met elkaar te vergelijken qua effectiviteit. Het doel van de proef was het bevorderen van de startgroei van de appelbomen. Aangezien het appelras Tessa het meestal wat moeilijk heeft in jeugdgroei, was dit de ideale variëteit om deze proef mee uit te voeren. 

Plantgatenproef CAF - Rhizovital C5 - Andermatt Nederland

Proefopzet     

Om de verschillende bodembehandelingen met elkaar te vergelijken, werd deze proef opgezet als een gewarde veldjesproef, van 3 herhalingen met 8 bomen per veldje.  

Als basis werd in de meeste objecten fruitbomengrond toegepast, waarna de verschillende proefproducten hieraan toegevoegd werden. Als Andermatt Nederland namen wij in deze proef deel met onze microbiële biostimulant RhizoVital C5.  

Kort na het planten tijdens het voorjaar is een nulmeting uitgevoerd met betrekking tot de stamdiameter. Uit deze meting bleek dat er een mooie homogene partij bomen als uitgangssituatie was, wat uiteraard een gunstige start was voor deze proef. 

In Tabel 1 vind je alle verschillende objecten in deze proef:   

Deelnemers Plantgatenproef CAF 2023 - Rhizovital C% - Andermatt Nederland

Tabel 1: Proefobjecten van de plantgatproef CAF 2020-2023 

Beoordeling najaar 2020 

In oktober 2020 werd een visuele groeibeoordeling uitgevoerd (zie Tabel 2). Ieder afzonderlijk veldje kreeg een beoordeling tussen 1 (zeer zwak) en 10 (zeer sterk). Visueel waren in jaar 1 al duidelijke verschillen zichtbaar tussen de objecten.

Resultaten Visuele groei - Plantgatenproef CAF - Rhizovital C5 - Andermatt NederlandTabel 2: Visuele groeibeoordeling (1-10) van de jonge fruitbomen in oktober 2020 

Uit deze 1e beoordeling bleek al duidelijk dat de behandeling met de combinatie Fruitbomengrond + RhizoVital C5 een positief effect had op de initiële groei van de appelbomen (7,7 vs 6,3 in onbehandeld). Van alle objecten kreeg RhizoVital C5 de beste visuele groeibeoordeling. Dit geeft als enorm voordeel dat je als teler vanaf jaar 1 met een vitale, weerbare boom de winter ingaat. Door een sterker groeiniveau is de boom namelijk o.a. beter geschikt tegen biotische (ziekten, plagen) en abiotische (koude, vorst, overvloedige regenval…) stress. 

Beoordelingen 2021 

In januari 2021 werd van iedere beoordelingsboom, 6 per veldje, zowel het aantal scheuten als  de totale scheutlengte per boom bepaald.  

In Tabel 3 en Tabel 4 worden de resultaten van deze metingen weergegeven:  

Resultaten scheutlengte Plantgatenproef CAF - Rhizovital C5 - Andermatt Nederland
Tabel 3: Totale scheutlengte (in m) per boom in januari 2021 
Resultaten Scheutaantal Plantgatenproef CAF - Rhizovital C5 - Andermatt Nederland
Tabel 4: Aantal scheuten per boom in januari 2021 

Wat blijkt uit deze resultaten? De toevoeging van solo fruitbomengrond laat een duidelijke meerwaarde zien, wat bevestigt dat een goede potgrond al een plus geeft in de jeugdgroei. 

RhizoVital C5 geeft echter een duidelijke éxtra toegevoegde waarde, zowel in totale scheutlengte als in aantal scheuten per boom. Deze beide voordelen samen resulteren vanaf het 1e jaar in een groter boomvolume, met meer fotosynthesecapaciteit.

Als teler heb je op dit moment al een sterk vegetatieve en vitale boom, die goed bestand is tegen de abiotische factoren (zoals vorst, droogte, …) die jaarrond effect hebben op onze fruitplantages. Op deze manier heb je meer zekerheid op een uniforme plantage met minder vroege uitval van bomen door een te zwakke jeugdgroei. Op langere termijn zullen bomen die goed vertrokken zijn meer energie kunnen steken in een goeie knopontwikkeling en in de generatieve groei. 

Opvallend hierbij is dat enkele objecten waarbij fruitbomengrond gecombineerd is met een toevoeging juist geen meerwaarde of zelfs een verslechterde groei laten zien. Wellicht betekent dit dat de bomen hier meer energie in hun wortels hebben gestoken dan in de bovengrondse groei. 

Beoordelingen 2022-2023 

In de volgende jaren werd vooral de focus gelegd op de scheutlengte per boom als waardemeter voor de jeugdgroei.  

In Tabel 5 worden de resultaten weergegeven qua scheutgroei over de verschillende jaren van de proef heen: 

Tabel 5: Scheutlengte in meter per boom van 2021-2023 

Uit deze resultaten blijkt duidelijk dat fruitbomengrond in eerste instantie een goeie basis is als plantgatbehandeling (+14% scheutlengte t.o.v. onbehandeld). 

Echter toont deze proef aan dat RhizoVital C5 over meerdere jaren een significante meerwaarde geeft tijdens de jeugdgroei van het zwakgroeiende appelras Tessa met 24% meer scheutlengte per boom dan het onbehandelde object, wat neerkomt op nog eens +10% ten opzichte van fruitbomengrond solo. 

Conclusies 

Uit deze proef kunnen we volgende zaken concluderen met betrekking tot het toevoegen van RhizoVital C5 in het plantgat bij fruitbomen: 

  • Vanaf jaar 1 zorgt RhizoVital C5 voor een betere visuele bovengrondse groei.
  • Ook in de jaren nadien geeft RhizoVital C5 meer scheuten én langere scheuten (meer boomvolume), waardoor je als teler vanaf het begin een vitale en weerbare boom verkrijgt.
  • RhizoVital C5 geeft na 3 jaar een 24% extra meerwaarde in jeugdgroei t.o.v. onbehandeld, en nog 10% meer dan fruitbomengrond solo. 

Kortom: Met RhizoVital C5 als plantgatbehandeling bij een nieuwe aanplant krijg je als teler meer zekerheid op een uniforme jeugdgroei met minder uitval als gevolg. En ook voor de groei van bomen geldt: goed begonnen is half gewonnen! 

Meer weten over RhizoVital C5? Bekijk dan snel de productpagina op onze website of neem contact met ons op.