Onze aanpak
Visie op gewasbescherming

Voor de sector van de land- en tuinbouw biedt Andermatt 3 soorten producten aan:

1. Vallen en feromonen (monitoring) = de basis.
2. Biostimulanten en meststoffen (plantversterking) = om voor een weerbare teelt te zorgen.
3. Biologische gewasbeschermingsmiddelen (plaag- of ziektebestrijding) = slechts indien noodzakelijk om corrigerend in te grijpen.

Monitoring

De basis van een effectieve gewasbeschermingsstrategie bestaat volgens ons uit een nauwkeurige en grondige monitoring van ziekten en plagen. Dit kan enerzijds gebeuren door visuele controle in het veld door adviseurs en telers, maar anderzijds kan dit ook aan de hand van specifieke vallen en feromonen.

Op deze manier kan je als teler op jouw eigen percelen achterhalen in welke mate, wanneer, welke insecten aanwezig zijn. In combinatie met een visuele controle (schade?) kan hierna al dan niet beslist worden om in te grijpen, zodat dit specifieke insect geen economische schade kan berokkenen.

Plantversterking

Vooraleer in te grijpen met gewasbeschermingsmiddelen, is het echter zaak om in elke teelt te starten met een vitaal gewas op een gezonde bodem. Hierbij is het cruciaal dat de plant voldoende én de juiste verhouding voedingsstoffen ter beschikking heeft.

Met behulp van biostimulanten kunnen planten hun weerbaarheid en robuustheid t.o.v. mogelijke biotische en abiotische stress verhogen. Het is dus in eerste instantie noodzakelijk dat plant én bodem in evenwicht zijn, vooraleer met plaag- of ziektebestrijding ingegrepen wordt.

Zorg er steeds voor dat er voldoende water en voedingsstoffen voor de plant beschikbaar zijn, zodat de planteigen-afweermechanismen hierdoor zo effectief mogelijk kunnen werken.

Plaag- of ziektebestrijding

Indien de economische schadedrempel, ondanks een vitaal gewas en gezonde bodem, alsnog dreigt overschreden te worden, moet er ingegrepen worden met een gewasbeschermingsmiddel.

Kies hier bij voorkeur voor een selectief middel, die enkel de gewenste plaag of ziekte bestrijdt, met het minste neveneffect op mens en milieu. Denk hierbij vooral aan het sparen van nuttigen, die vaak, in tegenstelling tot bestrijdingsmiddelen, 24/7 actief zijn en dé basis vormen van een succesvolle populatiebeheersing.

Categorieën Land- en Tuinbouw

Monitoring en Vallen

Specifieke vallen en feromonen voor de monitoring van heel wat verschillende insecten in allerlei teelten. Weet welke insecten er wanneer aanwezig zijn op jouw eigen percelen!

Ga naar producten Montoring en Vallen

Biostimulanten

Natuurlijke en biologische plantversterkers, voor een vitaal gewas én een gezonde bodem. Toepasbaar in elke teelt, via allerlei toepassingstechnieken (bijv. zaadbehandeling, (grond)bespuiting, irrigatie, dompeling).

Ga naar producten Biostimulanten

Gewasbescherming

Biologische fungiciden, insecticiden en uitvloeiers, ter bestrijding van ziekten en plagen in meerdere gewassen. Altijd residuvrij, voor zowel gangbare als biologische telers!

Ga naar producten Gewasbescherming

Healthy Food and healthy environment, for all.