Onze drijfveren

onze visie

"Gezonde voeding en een gezonde leefomgeving, voor iedereen"

Deze visie ligt bij Andermatt aan de basis.

wat vinden wij belangrijk?
Onze kernwaarden

Aan onze dagelijkse activiteiten liggen een aantal waarden ten grondslag die ons motiveren en richting geven. Dat zijn onze kernwaarden: Passie, Integriteit en Innovatie. Deze waarden hangen met elkaar samen en grijpen in elkaar. Daar waar alle waarden samenvallen, vinden we excellence ofwel uitmuntendheid.

Passie

Wij willen de kracht zijn achter duurzame landbouw, om gezonde en duurzame keuzes mogelijk te maken. Met vuur en drive inspireren tot het gebruik van natuurlijke oplossingen. Met enthousiasme adviseren vanuit een authentieke overtuiging.

Integriteit

Betrouwbare oplossingen waar we zelf achter staan. Onze relaties ontwikkelen en onderhouden binnen de principes van openheid, oprechtheid, eerlijkheid, loyaliteit en vertrouwen. Acties komen overeen met kernwaarden. Eerlijk, realistisch en open verwachtingsmanagement.

Innovatie

Om ideeën en oplossingen aan te reiken die onze klanten en het milieu een langetermijnvoordeel geven. Om kennis te delen en uitwisseling te stimuleren. Om te onderzoeken en wetenschappelijk te onderbouwen.

Excellence

Om te definiëren wat we doen en hoe we het doen. Om het gewone te overtreffen, streven naar het bereiken van kwaliteit en excellentie in alle aspecten van ons bedrijf.

Welke oplossingen biedt Andermatt?

Bekijk onze producten