Disclaimer

Andermatt Nederland bv stelt alles in het werk om correcte en volledige informatie op deze website te verstrekken, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie. Andermatt Nederland bv kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik of de inhoud of de beschikbaarheid van deze website, of de documenten, diensten en informatie op deze website. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich het recht voor om (delen van) de informatie op deze website op elk moment te wijzigen, uit te breiden of geheel of gedeeltelijk te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving en is niet verplicht om de informatie op deze website bij te werken.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld als een vereenvoudiging voor de gebruikers. Het opnemen van een link impliceert geen steun of aanbeveling van de gelinkte informatie door Andermatt Nederland bv en geeft niet haar mening weer. Andermatt Nederland bv is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van een gelinkte website of een link in een gelinkte website. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

De auteursrechten en alle andere rechten op inhoud, afbeeldingen, foto's of andere bestanden op de website behoren uitsluitend toe aan het bedrijf Andermatt Nederland bv of aan de met name genoemde rechthebbenden. Voor de reproductie van alle elementen moet vooraf de schriftelijke toestemming van de auteursrechthouders worden verkregen.