Privacybeleid

Algemeen

Andermatt Nederland bv hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy- en Cookieverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Andermatt Nederland houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel (bv overeenkomst) waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy- en cookieverklaring en het verwerkingsregister;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Andermatt Nederland bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Administratie, financieel management en relatiebeheer

Andermatt Nederland beheert en verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn met betrekking tot verkoop, inkoop, bestellingen, leveringen, facturen, financieel management en relatiebeheer:

 • Naam-, adres- en woonplaatsgegevens
 • Contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres)
 • Bedrijfsgegevens
 • Functie van contactpersonen
 • Betalingsgegevens (rekeninghouder, IBAN)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch overleg
 • Bestelgegevens
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer

Bezoekgedrag en analyse:

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Andermatt Nederland, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website. Het gaat daarbij om uw surfgedrag op de website en om de door u gebruikte apparatuur om de website te bezoeken:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van bezoek
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)    
 • Link waarvandaan u op onze website komt
 • Browser, taalinstellingen, browserversie en besturingssysteem

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Andermatt Nederland bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor de juiste afhandeling van bestellingen, offerte- en informatieaanvragen
 • Om contact met u te kunnen opnemen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten aan onze klanten te kunnen leveren
 • Om onze klanten te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze website te verbeteren en het internetaanbod van producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van onze klanten
 • Indien er een wettelijke verplichting toe bestaat, zoals bij gegevens die wij nodig hebben voor de Belastingdienst

Wat zijn de grondslagen van verwerkingen?

Andermatt Nederland bv heeft de volgende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens:

 • Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • Er is toestemming verkregen van de betrokkene;
 • Verwerking is noodzakelijk voor een rechtmatig belang in het kader van het uitvoeren van de normale bedrijfsvoering en het onderhouden van onze relatie met onze klanten.

Verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Uw gegevens worden alleen verzameld als u ons deze informatie verstrekt bij het bestellen van goederen of het aanvragen van productinformatie. Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling. Wij bewaren uw gegevens slechts zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of als dit wettelijk verplicht is. De wettelijke bewaarplicht voor gegevens in een debiteurenadministratie en verkoopadministratie is zeven jaar. Dat betekent dat we persoonsgegevens zoals NAW-, contact- en betaalgegevens, en bedrijfsgegevens zoals het KvK-nummer en het BTW-nummer zeven jaar bewaren.

Verstrekt Andermatt Nederland mijn persoonsgegevens aan derden?

Andermatt Nederland deelt uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (bv uw bestelling) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. We delen uw persoonsgegevens niet met anderen voor marketingdoeleinden. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht of die toegang hebben tot de gegevens, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen. Andermatt Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met organisaties die uw gegevens verwerken of beheren in opdracht van ons bedrijf worden afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens ook daar goed zijn beveiligd. Zo maken wij gebruik van clouddiensten waarbij gegevens op een server in het buitenland worden opgeslagen. Dit doen wij alleen als sprake is van een adequaat niveau van gegevensbescherming gegarandeerd is, zoals in andere EU-landen. Samenwerking met organisaties die in opdracht van Andermatt Nederland uw gegevens verwerken of beheren in landen buiten de Europese Unie, gebeurt slechts in landen die conform de relevante wetgeving een gegarandeerd passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals Zwitserland of de VS.

Cookies

Wat zijn cookies precies?

Andermatt Nederland bv maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website naar uw computer worden overgebracht. Dat gebeurt via de webbrowser op het gebruikte apparaat. In deze informatiebestandjes wordt informatie opgeslagen. De cookies bevatten geen virussen en kunnen uw telefoon, tablet of PC geen schade toebrengen. Een cookie kan alleen informatie bevatten die wij zelf naar uw computer sturen. Privégegevens kunnen er niet mee worden uitgelezen. Als u de cookies op onze website accepteert, hebben we geen toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar de cookies stellen ons in staat om uw computer te identificeren.

Waarom plaatsen wij cookies?

De door ons gebruikte cookies worden in eerste instantie gebruikt om de goede werking van onze website te waarborgen en uw gebruiksgemak voor deze website te vergroten. Door het plaatsen van cookies kan Andermatt Nederland bv de structuur, de navigatie op de website en de inhoud van deze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken. Daarnaast gebruiken we cookies om ons internetaanbod aan te passen aan de wensen van de klant.

Het gebruik van cookies

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij de via cookies verzamelde gegevens nooit in verband brengen met uw persoonlijke gegevens. De gebruikte cookies zijn "sessiegerelateerd", d.w.z. ze blijven niet op uw computer staan. Kort nadat u onze pagina's verlaat, worden de tijdelijke cookies verwijderd. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we gebruikspatronen en structuren van onze website analyseren. Op deze manier kunnen we onze website en internetaanbod voortdurend optimaliseren door de inhoud te verbeteren en het gebruik te vereenvoudigen.

Welke cookies gebruikt onze website?

Functionele cookies

Onze website gebruikt functionele cookies. Deze zijn nodig om de website goed te laten werken en u hoeft hiervoor dan ook geen toestemming te verlenen. Wij gebruiken functionele cookies om de goede werking van de verschillende onderdelen van de website, zoals het zoekformulier, de filters, weergave-instellingen en de navigatie te waarborgen.

Analytische cookies

Onze website gebruikt analytische cookies. Analytische cookies worden alleen geplaatst als u toestemming geeft. De cookies die wij plaatsen gebruiken geen persoonsgegevens. De analytische cookies gebruiken wij om het surfgedrag van bezoekers van onze website in kaart te brengen. We verzamelen gegevens over de gebruikte zoekopdrachten, de bezochte pagina’s, hoe bezoekers op onze website terechtkomen, de browserinstellingen, het IP-adres en het tijdstip en duur van uw bezoek aan onze website. Om te bepalen welke onderdelen van deze website het meest interessant zijn voor onze bezoekers, wordt gemeten hoeveel bezoekers op deze website komen en welke onderdelen het meest bekeken worden.

Cookie-instellingen

Niet-functionele cookies die niet noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat u daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘Akkoord’ in de cookiebanner. Als u niet wilt dat deze website cookies plaatst op uw computer, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst, of indien mogelijk altijd automatisch weigeren. Ook kunt u ongewenste cookies selectief uitschakelen via de instellingen van uw browser. Daarnaast kunt u cookies die al geplaatst zijn, verwijderen. Let er wel op dat u dit per browser en per computer die u gebruikt moet doen. Als u dus Internet Explorer én Google Chrome gebruikt moet u tweemaal de cookies verwijderen. Wees u er wel van bewust dat wanneer u niet akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies, wij niet kunnen garanderen dat onze website optimaal werkt.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft verschillende rechten om controle te houden over hun persoonsgegevens. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Andermatt Nederland bv. Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat inhoudt dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging, intrekking of beperking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@andermattnederland.nl.

Maakt Andermatt Nederland gebruik van geautomatiseerde besluitvorming?

Andermatt Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

Wij beveiligen onze website en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden.

Wijzigingen

Wij blijven werken aan een betere service, betere producten en een betere website. Daardoor kan er in de toekomst iets veranderen in de gegevens die we van u vragen en in de manier waarop wij deze verwerken. Ook kan de betreffende regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we de Privacy- en Cookieverklaring aanpassen. We nodigen u daarom uit om deze verklaring regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Wat kan ik doen als ik vragen of klachten heb?

Als u vragen of klachten heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, en voor informatie, correctie, blokkering of verwijdering van gegevens en voor het intrekken van verleende toestemmingen, kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via contact@andermattnederland.nl. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download de Privacy- en Cookieverklaring van Andermatt Nederland als pdf bestand hier.