7 redenen voor een vroege Madex-toepassing op de 1e generatie fruitmot

7 goede redenen voor een vroege toepassing van Madex in de fruitmotbestrijding

1. Bewezen effectief: Werking vergelijkbaar (of beter) t.o.v. klassieke middelen

Op basis van 166 veldproeven in de periode van 2000 tot 2020, uitgevoerd bij PC Fruit in België, mogen we concluderen dat Madex zeker een duidelijke toegevoegde waarde heeft in de bestrijding van fruitmot. Gemiddeld heeft Madex immers een direct werkingspercentage van 70%, zonder dat hierbij rekening gehouden wordt met de indirecte werking (zie ‘Populatie-effect’). Deze indirecte werking van granulovirussen is algemeen bekend uit de literatuur.

 Proefresultaten laten zien dat Madex bewezen effectief is in de fruitmotbestrijding Cydia pomonella - Andermatt NederlandT.Belien, PC Fruit (BE). 2021

2. Populatie-effect

Madex heeft niet enkel een direct effect op de huidige generatie waarop behandeld wordt, maar heeft ook een indirect populatie-effect, in tegenstelling tot de gangbare insecticiden.

Als Madex door de larve van de fruitmot opgenomen wordt, gaat het virus zich vermenigvuldigen in zijn gastheer. Na verloop van tijd zal dit virus zich in die mate vermenigvuldigd hebben, dat dit uiteindelijk leidt tot het afsterven van de larve. Hierna wordt het virus terug verspreidt in de omgeving, waar het andere aanwezige fruitmotlarven zal infecteren. Deze larven gaan niet altijd direct afsterven vooraleer ze naar hun overwinteringsstadium (pop) gaan, maar ze verkeren dan wel al in een toestand van verlaagde fitheid.

Bij verdere ontwikkeling naar de volgende generatie, zijn de nieuwe larven al veel minder vitaal bij uitkomst, waarna ze bij stress veel sneller zullen afsterven.

Op deze manier heeft Madex een langdurig effect, over de jaren heen, waarbij het virus de populatie geleidelijk reduceert.

Samenvatting effecten Madex fruitmotbestrijding - Andermatt Nederland

3. Resistentie management

Zoals algemeen geweten, uit literatuur maar ook uit de praktijk, is het grote gevaar van een eenzijdige bestrijdingsstrategie dat er zich resistentie kan ontwikkelen. Om dit te vermijden moeten we maximaal inzetten op het afwisselend gebruik van middelen met verschillende werkingsmechanismen.

In dit kader past Madex perfect in een geïntegreerd spuitschema tegen fruitmot.

Bij de fruitmot gaat een deel van de populatie aan het einde van de eerste generatie direct door naar het volgende jaar, zonder ook onder gunstige omstandigheden een tweede generatie te vormen. Dit deel van de populatie wordt de univoltiene individuen genoemd.

Als deze fruitmotten door de jaren heen enkel met één werkzame stof in aanraking komen, bestaat een verhoogd risico dat zich een verminderde gevoeligheid, tot wel een resistentie, ontwikkelt. Om dit te voorkomen, zeker gezien de toenemende druk op de bestaande middelen, adviseren we om Madex met zijn unieke werkingsmechanisme in de bestrijdingsstrategie te integreren.

Daarom positioneren we Madex bij uitkomst van de 1e eieren, gevolgd door bvb chlorantraniliprole op de piek van de 1e vlucht. 

Madex past in een strategie van resistentiemanagement - Andermatt Nederland

Proef uitgevoerd door Centrale Adviesdienst Fruit, NL, 2020. Klik op de afbeelding om te vergroten.

4. Sparen van nuttigen, die vandaag reeds aanwezig zijn in de boomgaard ter bestrijding van andere plaaginsecten

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek heeft een CpGV baculovirus, waartoe Madex behoort, geen enkel negatief effect op nuttigen. Dit staat in schril contrast met de meeste chemische alternatieven, die in mindere of meerdere mate een deel van de nuttige organismen afdoden. En het zijn net die nuttigen die ervoor zorgen dat we  bijvoorbeeld de perenbladvlo (roofwantsen, lieveheersbeestjes, gaasvliegen…), bloedluis (sluipwespen) en spint (roofmijten) onder controle kunnen houden. Zeker met de visie naar de toekomst is het cruciaal om deze opruimers van de natuur zoveel mogelijk te sparen, ook bij de bestrijding van de fruitmot!

 

Madex spaart de nuttigen - Andermatt Nederland

Klik op de afbeelding om de tabel in pdf te openen.

5. Perfect mengbaar met gangbare middelen tegen schurft en/of Stemphylium, zolang de pH van de spuitoplossing zich tussen pH 5 en pH 8,5 bevindt

Madex kan perfect gemengd worden met de gangbare fungiciden (behalve koper), insecticiden en bladmeststoffen. De enige voorwaarde waar de spuitoplossing aan moet voldoen, is dat de pH in het spuitvat zich steeds tussen pH 5 en pH 8,5 bevindt.

Madex is goed mengbaar met andere middelen - Andermatt Nederland

6. Zeer gebruiksvriendelijk:

Madex wordt geleverd in een gebruiksvriendelijke verpakking van 500ml (voor 5 ha). In deze verpakking wordt het virus 100% beschermd tegen instraling van UV-licht.

Madex is ook direct klaar voor gebruik, want er moeten geen additionele middelen (uitvloeiers, hechters, wetting agents…) aan het product toegevoegd worden voor een optimale werking.

Madex is zeer gebruiksvriendelijk en ready to use! - Andermatt Nederland

Madex blijft, in tegenstelling tot sommige andere viruspreparaten, ook steeds vloeibaar in de verpakking, zelfs bij opslag in diepvries bij -18°C. Het kan dus direct vanuit de vriezer in de spuitoplossing gebracht worden zonder eerdere ontdooiing.

In de koelkast kan je Madex 2 jaar bewaren, op kamertemperatuur nog steeds 3 maanden.  

Madex is gemakkelijk te bewaren en is lang houdbaar - Andermatt Nederland

 

7. Geen residu

Madex is volledig residuvrij en past perfect in de strategie van de vele (boven)wettelijke eisen die vandaag door de klanten/supermarkten opgelegd worden.

Er geldt geen veiligheids- en herbetredingstermijn voor Madex, waardoor je onmiddellijk na toepassing het werk op het veld kunt verderzetten (dunnen, zomersnoei, plukken…).

 

Steward® is een geregistreerd handelsmerk van FMC.
Insegar® en Affirm® zijn geregistreerde handelsmerken van Syngenta.
Mimic® is een geregistreerd handelsmerk van Nippon Soda Co., Ltd.
Carpovirusine® is een geregistreerd handelsmerk van UPL.
Xentari® is een geregistreerd handelsmerk van Valent BioSciences LLC