Zomertoepassing van Madex: Kies voor duurzaam én residuvrij

Zomertoepassing van Madex: Kies voor duurzaam én residuvrij

Het toepassen van Madex Top of Madex Max n de zomer, na de piek van de eerste generatie, biedt tal van voordelen. Madex heeft een betrouwbaar direct werkingspercentage, met daar bovenop nog het indirecte populatie-effect. Verder is Madex 100% selectief voor alle nuttige insecten die in de zomermaanden de controle moeten houden over de verschillende plaaginsecten. Tenslotte geeft Madex geen residu bij de oogst, zodat er in elk ras, vroeg of laat, nog tot kort voor oogst duurzaam kan behandeld worden tegen fruitmot.

1. Madex werkt!

Op basis van 166 veldproeven in de periode van 2000 tot 2020, uitgevoerd bij PC Fruit in België, mogen we concluderen dat Madex zeker een duidelijke toegevoegde waarde heeft in de bestrijding van fruitmot. Gemiddeld heeft Madex immers een direct werkingspercentage van 70%, zonder dat hierbij rekening gehouden wordt met de indirecte werking (zie ‘Populatie-effect’). Deze indirecte werking van granulovirussen is algemeen bekend uit de literatuur.

Bij een late bestrijding van de 1e generatie na de vluchtpiek heeft Madex een gelijkaardig werkingspercentage als het klassieke chemische middel dat op dit tijdstip momenteel gangbaar ingezet wordt (Affirm®). Binnen de biologische middelen heeft Madex gemiddeld de beste werking t.o.v. andere viruspreparaten (Carpovirusine, Granupom) of Bt-producten (Xentari).

Proefresultaten laten zien dat Madex bewezen effectief is in de fruitmotbestrijding Cydia pomonella - Andermatt NederlandT.Belien, PC Fruit (BE). 2021

2. Madex spaart uw nuttigen

Zowel in peer als in appel is het tijdens de zomermaanden voornamelijk aan onze nuttige organismen om de schadelijke insecten onder controle te houden. Hierbij gaat het dan voornamelijk over de bestrijding van bloedluis (appel) door sluipwespen en perenbladvlo (peer) door roofwantsen, oorwormen, etc. Als we de schadelijke organismen in de zomer op een natuurlijke manier willen blijven onderdrukken, moeten we bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen extra inzetten op selectiviteit qua middelenkeuze.

Hierbij kan Madex als 100% selectief middel tegen fruitmot perfect in het spuitschema geïntegreerd worden, indien nog bespuitingen tegen fruitmot uitgevoerd moeten worden als extra nawerking op de 1e generatie fruitmot.


Klik op de afbeelding om de tabel in pdf te openen. 

3. Madex geeft geen residu

In de laatste weken voor de oogst is het belangrijk om bij elke bespuiting die we uitvoeren, stil te staan bij de eventuele kans op residu van de gebruikte middelen. Vooral voor de vroege (zomer)rassen wordt de middelenkeuze vrij sterk bepaald en beperkt door de residu-vereisten van de klanten/supermarkten.

Madex past, als residuvrij middel, perfect in de strategie waarbij we inzetten op het reduceren van het aantal verschillende actieve stoffen bij de oogst.

Madex kan de volledige zomer op een veilige manier gespoten worden, zonder dat we ons zorgen moeten maken over het al dan niet voorkomen van residu.   

4. Madex heeft een populatie-effect

Op de piek van de 1e generatie heeft iedere teler een gerichte bestrijding uitgevoerd ter voorkoming van vroege fruitmotschade. Maar ook de laatste fruitmotlarven van de eerste generatie kunnen nog voor veel schade zorgen, zowel direct (vruchtschade) als indirect (populatie-opbouw).

In dit kader is het belangrijk om uw feromoonvallen te blijven controleren, zodat u op de hoogte bent van de huidige situatie in het perceel. Indien u dus nog fruitmot vangt, is het raadzaam om nu nog een bestrijding met Madex uit te voeren.

Deze bestrijding zal voor een opbouw zorgen van virulente individuen, die deels nog in het huidige seizoen zullen afsterven, maar die deels ook die virulentie mee zullen nemen naar hun volgende generatie. Op die manier zal in de (nabije) toekomst de druk van fruitmot verlaagd worden, aangezien de virulente larven bij de minste stress sneller zullen afsterven.

Op deze manier draagt Madex dus enerzijds bij tot een verlaging van het aantal vitale fruitmotten op lange termijn en anderzijds tot een vermindering van het aantal behandelingen tegen fruitmot.    

Samenvatting effecten Madex fruitmotbestrijding - Andermatt Nederland

5. Madex helpt resistentie voorkómen

Zoals we al meermaals uit het verleden geleerd hebben, is het niet aan te raden om op eenzelfde generatie meermaals een bestrijdingsmiddel toe te passen met éénzelfde werkingsmechanisme.

Bij de aanpak van de 1e generatie fruitmot moeten we ervoor zorgen dat we middelen afwisselen uit verschillende resistentiegroepen (zie dit overzicht van het IRAC (bestand wordt gedownload in pdf)). De beste strategie bestaat er dus uit om bestrijdingstechnieken met totaal verschillende werkingsmechanismen op één generatie te combineren. In dit opzicht is een behandeling van Madex na de piek, waarop gangbaar chlorantraniliprole toegepast wordt, de ideale oplossing ter voorkoming van resistentie. Dit beschermt zowel de biologische als chemische middelen tegen het optreden van mogelijke resistentie.

6. Madex is perfect mengbaar

Madex kan perfect gemengd worden met de gangbare fungiciden (behalve bepaalde koperfungiciden), insecticiden en bladmeststoffen. De enige voorwaarde waar de spuitoplossing moet aan voldoen, is dat de pH in het spuitvat zich steeds tussen pH 5 en pH 8,5 bevindt.

Madex is goed mengbaar met andere middelen - Andermatt Nederland

7. Madex is zeer gemakkelijk in gebruik

Madex wordt geleverd in een gebruiksvriendelijke verpakking van 500ml (voor 5 ha). In deze verpakking wordt het virus 100% beschermd tegen instraling van UV-licht.

Madex is ook direct klaar voor gebruik, want er moeten geen additionele middelen (uitvloeiers, hechters, wetting agents etc.) aan het product toegevoegd worden voor een optimale werking.

Madex is zeer gebruiksvriendelijk en ready to use! - Andermatt Nederland

Madex blijft, in tegenstelling tot sommige andere viruspreparaten, ook steeds vloeibaar in de verpakking, zelfs bij opslag in diepvries bij -18°C. Het kan dus direct vanuit de vriezer in de spuitoplossing gebracht worden zonder eerdere ontdooiing.

In de koelkast kan je Madex 2 jaar bewaren, op kamertemperatuur nog steeds 3 maanden.  

Madex is gemakkelijk te bewaren en is lang houdbaar - Andermatt Nederland

 

Steward® is een geregistreerd handelsmerk van FMC.
Insegar® en Affirm® zijn geregistreerde handelsmerken van Syngenta.
Mimic® is een geregistreerd handelsmerk van Nippon Soda Co., Ltd.
Carpovirusine® is een geregistreerd handelsmerk van UPL.
Xentari® is een geregistreerd handelsmerk van Valent BioSciences LLC