Duurzaamheid in actie bij Andermatt

Duurzaamheid in actie bij Andermatt

De Andermatt Group, het Zwitserse familiebedrijf dat uitgegroeid is tot een wereldwijd netwerk van zusterbedrijven, zet zich in voor de visie van gezonde voeding en een gezond milieu, voor iedereen.

Onze betrokkenheid bij de visie krijgt vorm in ons assortiment kwaliteitsproducten en strekt zich uit tot in alle sectoren waarin we actief zijn: land- en tuinbouw, diergezondheid, huis & tuin en plaagdierbeheersing.

Daarnaast streven we ernaar om onze visie leidend te laten zijn in de cultuur, het gedrag en de keuzes binnen onze organisatie. We erkennen bijvoorbeeld dat bouwmaterialen, transportmiddelen en de organisatie van werkprocessen allemaal een directe invloed hebben op de CO2-uitstoot en we zetten ons actief in om deze te verminderen.

Zwitserse bedrijven van de Andermatt Groep zetten de toon

Als onderdeel van de uitbreiding bij het hoofdkantoor in Grossdietwil in Zwitserland is het nieuwe gebouw van 7.600 m2 grotendeels opgebouwd met hout van inheemse bomen, waarmee 980 ton CO2 is gebonden. Daarnaast installeerde Andermatt Service 15 bodemsondes om aardwarmte en -koeling te genereren.

Hoofdkantoor Andermatt Group in Grossdietwil, Zwitserland
Hoofdkantoor van de Andermatt Group in Grossdietwil, met op de voorgrond de nieuwe uitbreiding.

Andermatt Biocontrol Suisse heeft vijf elektrische auto's aangeschaft, waarmee de veldmedewerkers 100.000 km per jaar kunnen afleggen op elektriciteit in plaats van benzine. Bovendien heeft de recente efficiëntieverbetering in de productie van twee insectenkwekerijen een besparing van 20-30% op grondstoffen opgeleverd. Verdere plannen omvatten de installatie van een extra 245 kWp fotovoltaïsch systeem in 2024.

Ook bij Andermatt Nederland is volledig elektrisch rijden de standaard. Tevens zijn kwaliteit en duurzaamheid de belangrijkste criteria bij alle bedrijfsaankopen.

Productiebedrijven in Andermatt zetten zich in voor verandering

Biofa is in Duitsland bezig met de installatie van een fotovoltaïsch systeem van 350 kWp. Dit zal worden aangevuld met vier e-laadstations en een e-voertuig in het wagenpark van het bedrijf.

Eveneens in Duitsland nam ABiTEP deel aan een onderzoeksproject om duurzamere biogebaseerde ijzer- en fosforhoudende meststoffen te ontwikkelen, waarbij plastic input wordt vermeden. De recente resultaten van het project suggereren dat prototypes met Bacillus-stammen het beste werkten; ga voor meer informatie naar SUSFERT.          

Andermatt Canada koopt grondstoffen en hulpstoffen nu lokaal in, wat 2.265 km transport per levering bespaart. Daarnaast is het afval van de kolonie (productie) met 10% verminderd.

In Zuid-Afrika heeft Andermatt PHP snel uitgebreid om aan de groeiende wereldwijde vraag te voldoen. Ondanks een toename van de productievolumes met wel 73% is hun elektriciteitsbehoefte uit steenkoolnetwerken met 10% gedaald dankzij een nieuw geïnstalleerd fotovoltaïsch systeem. Het bedrijf is bezig om het gebruik van plastic containers (gebruikt om lokale en Afrikaanse markten te bevoorraden) uit te faseren door recyclebare, flexibele HDPE verpakkingen.

Andermatt Madumbi (Zuid-Afrika), een bedrijf dat biostimulanten produceert, heeft ook aanzienlijk bespaard op ruimte, transport en waterverbruik. In één voorbeeld leidde de verhoogde concentratie tot een besparing van 70% van de oorspronkelijke hoeveelheid plastic die zou zijn gebruikt om hetzelfde aantal hectaren te bedekken.

Dit is nog maar het begin: Verplichtingen voor de toekomst

De Andermatt Group streeft naar een netto nul uitstoot van broeikasgassen in 2040.

De berekening van de broeikasgasuitstoot van de hele groep in 2023 is in volle gang. Met behulp van het internationaal erkende "Green House Gas Protocol" zal de basisscore een maatstaf zijn voor verbetering, groei en engagement. De inzet en betrokkenheid van elke Andermatt-medewerker is nodig om dit doel te bereiken.

We nodigen andere bedrijven uit hetzelfde te doen.