Fruitmot alert: de 2e generatie is actief!

Fruitmot alert: de 2e generatie is actief!

Voorkom aantasting van uw fruit

Sinds een tweetal weken is de fruitmot (Cydia pomonella) opnieuw actief in onze boomgaarden. Deze 2e generatie kan kort voor de oogst nog een significante aantasting van uw fruit veroorzaken.

Verschillende redenen hiervoor zijn:

  • De fruitmot legt nu haar eieren direct op de vruchten.
  • De vruchten worden zachter en dus vatbaarder voor fruitmotschade.
  • De vruchten hangen vaak in trossen tegen elkaar, waardoor zogenaamde 'overlopers' makkelijk meerdere vruchten kunnen aansteken.

Onderneem actie

Het is dus van het grootste belang om nu opnieuw wekelijks (of 2x per week bij hoge druk) uw feromoonvallen te controleren. Bij te hoge vangsten of hoge druk van de 1e generatie raden wij aan om nu nog een bespuiting uit te voeren met 100ml/ha Madex Max (België) of Madex Top (Nederland).

Madex heeft immers de volgende voordelen:

  • Sterkste fruitmotvirus op de markt.
  • 100% veilig voor alle natuurlijke vijanden.
  • Toepasbaar tot vlak voor oogst, of tussen verschillende plukbeurten (geen wachttijd).
  • Residuvrij.
Indien u nog verdere fruitmotten blijft vangen, kunt u indien nodig de bespuiting nog eens herhalen. Reken op een werkingsduur van ca. 8 zonnige dagen bij het toepassen van de volle dosis.