Tijdelijke toelatingen Madex Twin in België

Tijdelijke toelatingen Madex Twin in België

Eerste waarnemingen van Grapholita molesta in België

Op meerdere biologische fruitteeltbedrijven in België is in 2023 de oriëntaalse fruitmot (Grapholita molesta) - in het kort OFM - waargenomen. Deze fruitmot kan aanzienlijke schade aanrichten in boomgaarden.

Het schadebeeld van de oriëntaalse fruitmot is bijna identiek aan dat van de gewone fruitmot (Cydia pomonella). De OFM boort echter vaak langs de neus in het fruit, maar anders dan de gewone fruitmot gaat de OFM niet op de pitten af, maar vreet zich vaak langs het klokhuis. De rupsen van de twee soorten zijn enkel onder het microscoop te onderscheiden.
Verschillen in biologie gewone fruitmot - cydia pomonella - en de Oriëntaalse fruitmot, G. molesta

Madex Twin: granulosevirus met dubbele werking

Andermatt heeft al jaren geleden het virusproduct Madex Twin ontwikkeld. Dit middel heeft een dubbele werking: het is effectief tegen zowel de gewone fruitmot als de oriëntaalse fruitmot.

Madex Twin is in diverse Zuid-Europese landen toegelaten. In samenwerking met het KDT en PC Fruit, is er een tijdelijke toelating voor Madex Twin voor België aangevraagd. Gezien het hoge schadepotentieël (op sommige van de betrokken bedrijven is er nu al 20-50% aantasting), heeft de Belgische overheid de aanvraag in een recordtijd verwerkt en goedgekeurd. 

Voor Madex Twin zijn in 2024 twee achtereenvolgende 120-dagen toelatingen van kracht, van 01/04/2024 t/m 26/11/2024.

Advies:
- Wekelijks 100ml/ha Madex Twin zolang eieren ontluiken.