Baculovirussen als gewasbeschermingsmiddel

Baculovirussen kunnen worden ingezet bij gewasbescherming - Lees hier hoe

Wat is een baculovirus?

Baculovirussen zijn natuurlijk voorkomende virussen die in staat zijn specifieke insecten te infecteren. Zodra deze natuurlijke pathogenen door een geschikte gastheer door vraat worden opgenomen, planten zij zich voort in de darmepitheelcellen van het insect, waardoor het ziek wordt en uiteindelijk sterft.

Baculovirussen hebben een zeer specifiek werkingsspectrum en infecteren (op hoge uitzondering na) alleen de insectensoort waarvan ze oorspronkelijk geïsoleerd zijn. 

Welke baculovirussen bestaan als gewasbeschermingsmiddelen?

Er zijn twee klassen van baculovirussen die als gewasbeschermingsmiddel worden toegepast:

  • Nucleopolyhedrovirus (NPV) - Eén virus bevat meestal meerdere virionen.
  • Granulosevirus (GV) - Eén virus bevat gewoonlijk één virion. Hieronder vinden we o.a. Madex en Tutavir terug.

Hoe werkt een baculovirus?

Granulosevirussen zijn ingekapseld in een eiwitmantel, dat het virus tot op zekere hoogte beschermt tegen destructieve milieu-invloeden (bv. UV-straling). De grootte van een enkel virusdeeltje is niet groter dan 400 nm. 

Jonge larven, die op met virus behandelde takken, bladeren of fruit bewegen en hiervan eten, worden met het virus geïnfecteerd (vraatmiddel). De eiwitmantel lost in de darm bij hoge pH (>10) op en het vrijkomende virion dringt de darmcellen in. Vervolgens verspreidt het virus zich van cel tot cel binnen de larve.

Na de dood vergaat het rupsenlichaam en komen miljoenen van nieuwe virusdeeltjes vrij, die opnieuw larven kunnen besmetten. Onder laboratoriumomstandigheden is één virusdeeltje voldoende om een rups te doden.

De werking van een baculovirus

Oudere larven (ouder dan L3) overlijden niet onmiddellijk en kunnen schade veroorzaken voordat ze aan het virus doodgaan (oppervlakteschade of gestopte kernaantasting). 

De virusbesmetting kan echter latent aan het volgende larvenstadia en zelfs aan de volgende generatie overgedragen worden, waar de infectie onder (biotische of abiotische) stress alsnog kan uitbreken en de rups (ook tijdens overwintering) kan doden.

In het onderstaande filmpje zie je een uitleg over de werking van baculovirussen. Het filmpje is in het Engels en opent in YouTube.

De werking van baculovirussen - kort uitgelegd (Engels):

Hoe kunnen baculovirussen gebruikt worden in geïntegreerde bestrijding (IPM)?

Een groot voordeel van baculovirussen is het zeer nauwe werkingsspectrum. Daarom kunnen ze worden gebruikt om het specifieke plaaginsect te bestrijden zonder enig effect op niet-doelorganismen (inclusief bestuivers) in hun directe omgeving.

Baculovirussen moeten worden opgenomen door het plaaginsect om ze te doden. Bij toepassing op uitkomende eieren en jonge larven zorgt het virus voor de snelste werking en de hoogste schadepreventie. Op een later larvenstadium duurt het langer tot het baculovirus tot afdoding leidt. De timing van de toepassing is daarom essentieel.

Door een combinatie van monitoring met feromoonvallen, de geschiedenis van het perceel, weersgegevens en computermodellen (bvb. RIMpro Cydia) bepaal je het optimale toepassingstijdstip.

In het onderstaande filmpje zie je een uitleg over de toepassing van baculovirussen. Het filmpje is in het Engels en opent in YouTube.

Het toepassen van baculovirussen - kort uitgelegd (Engels):

Het toepassen van baculovirussen in gewasbescherming

Het is belangrijk om te bedenken dat baculovirussen levende organismen zijn. Er kunnen bijvoorbeeld beperkingen optreden qua tankmixen.

Welke baculovirussen biedt Andermatt Nederland aan?

Andermatt Nederland heeft momenteel de volgende baculovirussen commercieel beschikbaar: 

  • Madex Top (15386 N): Natuurlijk insecticide voor residuvrije bestrijding van fruitmot (Cydia pomonella) in Nederland. 
  • Madex Max (10147P/B): Natuurlijk insecticide voor residuvrije bestrijding van fruitmot (Cydia pomonella) in België.  
  • Madex Twin (120-dagen toelating): Natuurlijk insecticide voor residuvrije bestrijding van de gewone fruitmot én de Oriëntaalse fruitmot in pit- en steenfruit in België.
  • Tutavir (120-dagen toelating): Natuurlijk insecticide voor de residuvrije bestrijding van de tomatenmineermot in België.

Waarom baculovirussen van Andermatt gebruiken?

De baculovirusproducten van Andermatt zijn toonaangevend in de markt wat betreft effectiviteit en gebruiksgemak. Andermatt Biocontrol Suisse heeft met Madex het wereldwijd eerste erkende gewasbeschermingsmiddel op basis van een baculovirus op demarkt gebracht.

Sinds de lancering van Madex® in 1988 heeft de Andermatt Group intussen meer dan 35 jaar ervaring in het produceren, formuleren en toepassen van deze biologische insecticiden.

Andermatt garandeert een consistente hoge kwaliteitsstandaard van elke batch, niet enkel op basis van aantal virusdeeltjes, maar belangrijker nog: van de virulentie ervan.

Het merk Madex® wordt nog steeds erkend als het toonaangevende CpGV-product voor de bestrijding van de fruitmot (Cydia pomonella) over de hele wereld.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u meer weten over baculovirussen? Wij vertellen u graag meer! Neem vooral contact op via e-mail, bel met een van onze adviseurs, of bekijk al onze gewasbeschermingsoplossingen voor de land- en tuinbouw.