Madex Twin
Madex Twin
Madex Twin
Madex Twin
Madex Twin
Madex Twin
Madex Twin
Madex Twin

Madex Twin


MADEX TWIN is een bio-insecticide ter bestrijding van de gewone én de oriëntaalse fruitmot in appel en peer.

MADEX TWIN is een suspensieconcentraat en bevat de werkzame stof Cydia pomonella granulosevirus (3 x 10E+13 GV/L).

België:

Bewaar in de originele verpakking, goed gesloten, op een droge en afgesloten plaats (fytolokaal).
Vermijd directe blootstelling aan zonlicht.
Vermijd temperaturen boven 25°C.

De houdbaarheid van MADEX TWIN is als volgt :
• bij kamertemperatuur (< 20°C): 3 maanden
• in de koelkast (≤ 5°C): 24 maanden
• in de vriezer (-18°C): jarenlange bewaring mogelijk zonder werkingsverlies

MADEX TWIN wordt verkocht per 500 ml.

Uitgebreide productinformatie

Wat is de werkzame stof en het werkingsmechanisme van MADEX TWIN?

MADEX TWIN is een contactinsecticide ter bestrijding van de gewone fruitmot (Cydia pomonella) en de oriëntaalse fruitmot (Grapholita molesta) in appel en peer.

Dit biologische insecticide bevat de werkzame stof Cydia pomonella granulosevirus (isolaat GV-0014). Dit is een baculovirus dat specifiek werkzaam is tegen de rupsen (larven) van Cydia pomonella en Grapholita molesta.

Na een behandeling met MADEX TWIN nemen voedende rupsen virusdeeltjes op (vraatinsecticide). De infectie vermenigvuldigt en verspreidt zich in het lichaam van de rupsen.

Binnen de 2 à 5 dagen zijn de meeste organen met het virus besmet en stopt de rups met eten. Na de dood verschrompelt het rupsenlichaam en komen miljoenen nieuwe virusdeeltjes vrij, die opnieuw larven kunnen besmetten (horizontale transmissie).

Naast dit directe effect van MADEX TWIN heeft dit bio-insecticide ook nog een indirect effect, het zogenaamde populatie-effect. Een rups kan latent met een virus besmet zijn, wat betekent dat het virus aanwezig is, maar de ziekteverschijnselen zijn (nog) niet uitgebroken. Deze infectie kan alsnog onder stress-omstandigheden uitbreken en de rups of pop (ook tijdens overwintering) afdoden. Deze verticale transmissie vermindert aldus de opbouw van de populatie.

Hoe zet ik MADEX TWIN het best in?

Het ideale toepassingstijdpunt is net voor het ontluiken van de eerste eieren. Voor een optimaal effect zet je het in op de eerste generatie, zodat het virus zich binnen de hele populatie kan verspreiden.

Herhaaldelijke toepassingen gedurende het hele seizoen zijn nodig. Zo zijn steeds er steeds voldoende virusdeeltjes in het veld aanwezig die nieuwe ontluikende larven kunnen bestrijden.

Het toepassen van Madex Twin is mogelijk tot 1 dag voor oogst en levert nooit residu op.

Dosis MADEX TWIN:
Standaard 100 ml/ha, met een interval van 8 zonnige dagen; dosis kan gereduceerd worden tot 50 ml/ha, met een interval van 6 zonnige dagen. (1 zonnige dag = 2 deels bewolkte dagen).

Wat zijn verschillen tussen de gewone en de oriëntaalse fruitmot?

De oriëntaalse fruitmot (OFM of Grapholita molesta) is een schadelijk insect afkomstig uit Zuid-Europa. In de zomer van 2023 is er voor het eerst in enkele Belgische biologische hardfruitpercelen schade aangetoond.

De OFM heeft een voorkeur voor steenfruit, maar kan echter zijn gehele levenscyclus ook op hardfruit afronden. De oriëntaalse fruitmot heeft een lagere drempelwaarde voor ontwikkeling. Dit wil zeggen dat hij enerzijds vroeger in het jaar actief wordt en sneller doorontwikkelt. Naar verwachting zullen er tussen april en oktober 3 (tot misschien wel 4) generaties zijn.

De larven van de gewone en de oriëntaalse fruitmot lijken heel sterk op elkaar en zijn enkel met behulp van een microscoop te onderscheiden (aan- of afwezigheid van en anale kam). De motten van de OFM zijn kleiner dan van de gewone fruitmot.

Het schadebeeld van de oriëntaalse fruitmot lijkt heel erg op dat van de gewone fruitmot. Bruin boorsel steekt uit het inboorgang. De OFM boort echter vaker langs de neus in het fruit en gaat niet rechtstreeks naar het klokhuis. De OFM voedt zich, in tegenstelling tot de gewone fruitmot, niet met de pitten. De OFM gebruikt vaker dezelfde mijngang als in- en uitgang, terwijl de gewone fruitmot meestal voor de uitgang een ander gang boort.

Met welke middelen kan MADEX TWIN gemengd worden?

MADEX TWIN is compatibel met de meeste insecticiden, fungiciden en meststoffen zolang een pH-waarde tussen 5 en 8,5 in het tankmengsel in acht wordt genomen. Voeg het baculovirusproduct altijd als laatste toe aan de tank en meng nooit met geconcentreerd product.

De tankmix zo snel mogelijk na het mengen toepassen.

Voordelen van Madex Twin

Dubbele werking

MADEX TWIN is zeer effectief ter bestrijding van de gewone fruitmot (Cydia pomonella) én de oriëntaalse fruitmot (Grapholita molesta).

Selectief

MADEX TWIN is 100% veilig voor alle nuttige insecten.

Residuvrij

MADEX TWIN kan toegepast worden tot vlak voor oogst, zonder extra residu.

Lees meer

Lees achtergrondartikelen uit onze kennisbank over verschillende onderwerpen om je kennis te verdiepen en verbreden.

Ga naar de Kennisbank

Hoe kunnen baculovirussen als gewasbeschermingsmiddel worden ingezet? In dit artikel lees je meer over de werking en toepassing van baculovirussen in de landbouw.

Ga naar artikel