Geef bacterievuur geen kans in je boomgaard

Aantasting bomen door bacterievuur - Gebruik Blossom Protect - Andermatt Nederland

Wat is bacterievuur en welke schade kan het veroorzaken?

Bacterievuur is een zeer besmettelijke plantenziekte veroorzaakt door de bacterie Erwinia amylovora. Deze bacterie tast voornamelijk planten uit de Rosaceae-familie aan, waaronder fruitbomen zoals appel- en perenbomen, maar ook sierplanten zoals meidoorn.

De symptomen van bacterievuur (zie Figuur 1) omvatten verwelking en verdorring van de bladeren, waardoor het lijkt alsof de plant is verbrand. De bacterie kan ook de takken en stengels aantasten, waardoor ze verkleuren en buigen in een kenmerkende vorm die lijkt op een "vuurboog".

Aantasting door bacterievuur - Blossom Protect - Andermatt Nederland

Figuur 1: Symptomen van verwelking en verdorring door bacterievuur

De schade die veroorzaakt wordt door bacterievuur kan aanzienlijk zijn en kan volgende zaken omvatten:

 • Dood van takken en twijgen;
 • Bladverwelking, met als gevolg minder fotosynthese en dus minder groei;
 • Bloeseminfectie, wat kan leiden tot mindere vruchtzetting en dus lagere opbrengsten;
 • Vruchtinfectie, waardoor bepaalde vruchten niet meer geschikt zijn voor consumptie;
 • Economische verliezen: verminderde opbrengsten en kwaliteitsverliezen, maar ook het afsterven van volledige bomen;
 • Sterke verspreiding van de bacterie: besmetting kan bliksemsnel uitbreiden en hele plantages aantasten, met als desastreus gevolg dat soms volledige plantages vroegtijdig gerooid moeten worden.

Hoe wordt bacterievuur verspreid?

Bacterievuur kan op verschillende manieren in een boomgaard terechtkomen. De belangrijkste manieren waarop de bacterie Erwinia amylovora, die bacterievuur veroorzaakt, verspreid kan worden, zijn:

 • Natuurlijke verspreiding via regen, wind en insecten. Regendruppels kunnen de bacterie van geïnfecteerde planten oppikken en verspreiden naar gezonde planten. Wind kan de bacteriën ook verplaatsen, vooral tijdens natte omstandigheden. Insecten, zoals bijen en andere bestuivers, kunnen de bacteriën van bloem tot bloem overbrengen.
 • Besmet plantmateriaal: Het gebruik van geïnfecteerd plantmateriaal, zoals zaden, zaailingen of stekken, kan de ziekte
 • Besmetting door snoeigereedschap: Als snoeimateriaal wordt gebruikt op geïnfecteerde planten en vervolgens op gezonde planten zonder eerst te worden schoongemaakt, kan het bacteriën overbrengen.
 • Wonden op planten: Bacterievuur kan gemakkelijker binnendringen via wonden op planten. Deze wonden kunnen ontstaan door hagelschade, snoeien, insectenvraat of andere fysieke beschadigingen aan de planten.

Hoe kun je bacterievuur voorkomen of bestrijden?

Het beheersen en bestrijden van bacterievuur kan een uitdaging zijn. Gelukkig zijn er enkele maatregelen die je kunt nemen om de kans op verspreiding van de ziekte te verminderen en de impact van de ziekte te beperken. Hier de belangrijkste aanbevelingen:

 1. Kies voor tolerante/resistente plantensoorten. Bij het planten van nieuwe bomen of struiken is het verstandig om resistente variëteiten te selecteren. Raadpleeg lokale tuinbouwadviseurs of kwekers om informatie te krijgen over welke planten minder vatbaar zijn voor bacterievuur.
 2. Controleer zorgvuldig nieuwe bomen voor aanplant van een nieuwe boomgaard. Indien je als teler een bacterievuurgevoelige soort wilt aanplanten, neem dan zeker voor het planten uitgebreid de tijd om het aangeleverde plantmateriaal te checken op de aanwezigheid van bacterievuur. Bij twijfel, neem dan geen risico en neem direct contact op met jouw boomkweker om dit samen te bekijken.
 3. Bij aantasting in bestaande plantages, verwijder onmiddellijk geïnfecteerde planten. Zodra je symptomen van bacterievuur opmerkt, zoals verwelkte bladeren, zwarte verkleuring en verdorde takken, is het belangrijk om de geïnfecteerde planten direct te verwijderen. Snijd de geïnfecteerde takken minstens 30-50 cm onder de zichtbare symptomen af. Zorg ervoor dat je het besmette plantmateriaal volledig vernietigt door te verbranden of af te voeren in gesloten zakken.
 4. Desinfecteer snoeigereedschap na het verwijderen van aantasting. Reinig en desinfecteer je snoeigereedschap grondig en direct na gebruik, vooral als je in een gebied met bacterievuur hebt gewerkt. Gebruik bijvoorbeeld een oplossing van bleekwater of isopropylalcohol om je gereedschap te desinfecteren.
 5. Voer bij (te) hoge aantasting, met uitval van meerdere bomen, specifieke (preventieve) behandelingen uit tijdens de gevoelige (bloei)periode van de gewassen. Er zijn in Nederland en België enkele werkzame stoffen erkend tegen bacterievuur zoals Bacillus amyloliquefaciens, laminarine, fosethyl (enkel BE) en Aureobasidium pullulans, de actieve stof van het Andermatt middel Blossom Protect.

Blossom Protect: voer een effectieve strijd tegen bacterievuur

Wat is Blossom Protect en hoe werkt het?

Blossom Protect is een biologisch bactericide dat zowel in Nederland als België toegelaten is voor de bestrijding van bacterievuur in pitfruit. Het bevat als werkzame stof de gist Aureobasidium pullulans (stammen DSM 14940 en DSM 14941). Het is erkend in zowel de gangbare als de biologische teelt van appel en peer.

Ter bestrijding van bacterievuur moet de hulpstof Buffer Protect NT (Nederland) of Newtech Buffer (België) toegevoegd worden bij het toepassen van Blossom Protect. Deze combinatie zorgt immers voor een dubbel werkingsmechanisme (zie Figuur 2):

Blossom Protect - Effectief dubbel werkingsmechanisme - Andermatt Nederland

Figuur 2: Werkingsmechanisme van Blossom Protect + Buffer Protect NT/Newtech Buffer

Enerzijds de antagonistische werking van Aureobasidium pullulans. Dit betekent dat deze nuttige schimmel zich vestigt en ontwikkelt op de bloembodem en stempel in plaats van de schadeverwekker Erwinia amylovora. Zo werkt deze nuttige schimmel als een concurrent voor plaats en nutriënten met de veroorzaker van bacterievuur.

Anderzijds wordt door de toevoeging van Buffer Protect NT/Newtech Buffer de omgeving verzuurd tot circa pH 4. Bij deze zuurtegraad krijgt Erwinia niet of nauwelijks de kans om zich verder te ontwikkelen.

Dankzij dit unieke dubbele werkingsmechanisme bestaat er geen enkel risico op resistentie, zelfs niet bij frequente toepassingen. Blossom Protect werkt immers niet in op het metabolisme van Erwinia amylovora, waardoor de schadelijke pathogeen zich niet kan aanpassen en dus geen resistentie kan opbouwen.

Hoe pas je Blossom Protect het beste toe?

 • Blossom Protect moet steeds PREVENTIEF ingezet worden, tijdens de gevoelige bloeiperiode van het gewas. Idealiter wordt er gebruik gemaakt van een voorspellingsmodel (bvb. Maryblyt of RimPro Erwinia) om te voorspellen wanneer er een mogelijke infectie zal plaats vinden. Pas Blossom Protect toe 1 dag voor een berekende infectiedag. Wanneer er na een toepassing door het predictiemodel een volgend infectiemoment voorspeld wordt, moet er op de nieuwe geopende bloemen opnieuw preventief behandeld worden.
 • Voeg steeds Buffer Protect NT/Newtech Buffer toe bij elke toepassing van Blossom Protect ter bestrijding van bacterievuur. Als solo toepassing is uit het verleden gebleken dat deze bufferstof een te zwakke werking heeft (10-30% werking), maar de combinatie met Blossom Protect zorgt voor een significante toename van de effectiviteit tegen bacterievuur (75-80% werking).
 • Op gevoelige rassen voor verruwing (o.a. Jonagold, Golden, Elstar, Conference...) mogen er maximaal 2 toepassingen per seizoen tegen bacterievuur uitgevoerd worden met Blossom Protect + Buffer Protect NT/Newtech Buffer.

Advies toepassing Blossom Protect tegen bacterievuur - Andermatt Nederland

Waarom kiezen voor Blossom Protect in de strijd tegen bacterievuur?

 • Meest effectieve gewasbeschermingsmiddel tegen bacterievuur (gemiddelde werkzaamheid uit 23 proeven: 77%), na het wegvallen van de oude referentie Streptomycine.

Blossom Protect - Werkingsgraad tegen bacterievuur

 • Zeer gewasveilig, indien rekening gehouden wordt met het max. aantal toepassingen in het kader van verruwing.
 • Uniek dubbel werkingsmechanisme, zonder enige kans op resistentie-ontwikkeling.
 • 100% veilig voor mens en milieu.
 • Altijd residuvrij.