Blossom Protect - residuvrije bestrijding van bacterievuur en bewaarziekten in appel en peer. - Andermatt Nederland
Blossom Protect is een bactericide en biofungicide voor de residuvrije bestrijding van bacterievuur en bewaarziekten in appel en peer.
Blossom Protect voor de bestrijding van bacterievuur en bewaarziekten in appel en peer. - Andermatt Nederland
Blossom Protect - Andermatt Nederland

Blossom Protect


BLOSSOM PROTECT is een bactericide en biofungicide voor de residuvrije bestrijding van bacterievuur en bewaarziekten in appel en peer.

BLOSSOM PROTECT bevat de werkzame stof Aureobasidium pullulans stammen DSM 14940 en DSM 14941 (5 x 10E+09 CFU/g).

Bewaar in de originele verpakking, goed gesloten, op een koele en veilige plaats en niet in direct zonlicht. Vermijd temperaturen boven 25°C.

BLOSSOM PROTECT kan als volgt worden opgeslagen:
• bij <20°C: 18 maanden
• bij <8°C: 30 maanden

BLOSSOM PROTECT wordt verkocht per 1,5 kg.

Uitgebreide productinformatie

Wat is de werkzame stof en het werkingsmechanisme van BLOSSOM PROTECT?

BLOSSOM PROTECT is een bio-bactericide/bio-fungicide tegen bacterievuur en bewaarziekten in appel en peer op basis van de werkzame stof Aureobasidium pullulans. Dit is een natuurlijk voorkomende schimmel die antagonistisch werkt. Deze schimmel vestigt en ontwikkelt zich in plaats van de schadeverwekker. Deze nuttige schimmel fungeert dus als een concurrent voor plaats en nutriënten.

Dankzij dit unieke werkingsmechanisme waarbij BLOSSOM PROTECT het metabolisme van de schadelijke pathogenen niet aantast, bestaat er geen enkel risico op resistentie, zelfs niet bij frequente toepassingen.

Hoe zet ik BLOSSOM PROTECT het best in?

Ter bestrijding van bacterievuur in appel, peer en sierteelt in België en in de biologische teelt van appel en peer in Nederland:

  • Steeds PREVENTIEF inzetten, tijdens de bloeiperiode van het gewas. Als een voorspellingssysteem (bvb. Maryblyt of RimPro Erwinia) beschikbaar is: pas BLOSSOM PROTECT toe 1 dag voor een berekende infectiedag. Wanneer er na een toepassing door het voorspellingssysteem een volgend infectiemoment voorspeld wordt, moet er op de nieuwe geopende bloemen opnieuw preventief behandeld worden met BLOSSOM PROTECT.
  • Voeg steeds BUFFER PROTECT NT (Nederland) of NEWTECH BUFFER (België) toe bij BLOSSOM PROTECT ter bestrijding van bacterievuur.
  • Op gevoelige rassen voor verruwing (o.a. Jonagold, Golden, Elstar, Conference...): max. 2 toepassingen per seizoen tegen bacterievuur met BLOSSOM PROTECT + BUFFER PROTECT NT/NEWTECH BUFFER.


Dosis bacterievuur: 1,5 kg/ha BLOSSOM PROTECT + 6 kg/ha BUFFER PROTECT/NEWTECH BUFFER

Ter bestrijding van bewaarziekten (Botrytis, Penicillium, Monilia, Neofabraea) in appel en peer:

  • Steeds PREVENTIEF toepassen, tijdens de rijpingsperiode van het fruit (BBCH 81 - BCH 89). Toepassen vanaf circa 5 weken tot 1 dag voor de oogst, en tussen 2 plukbeurten. Max. 4 toepassingen tegen bewaarziekten.
  • Bij gebruik in appel kan de werking van BLOSSOM PROTECT versterkt worden door de combinatie met CaCl.

Dosis bewaarziekten: standaard 1kg/ha BLOSSOM PROTECT (voor bomen met een kroonhoogte van 2m); dosis aanpassen bij hogere boomhoogtes.

Is BLOSSOM PROTECT compatibel met gangbare gewasbeschermingsmiddelen?

Ja, BLOSSOM PROTECT is compatibel met heel wat (gangbare) fungiciden, insecticiden en bladvoedingen. Bij Documenten vind je een zeer uitgebreide lijst met middelen waarmee BLOSSOM PROTECT als tankmix getest is.
Wat betreft compatibiliteit wordt er een onderscheid gemaakt tussen toepassingen in de bloei en voor-oogst:

  • Bloei-toepassingen (tegen bacterievuur): voor middelen die niet compatibel zijn kan je het middel niet toepassen op de dag zelf en de dag na een toepassing met BLOSSOM PROTECT. Specifiek voor koper geldt dat er een minimum interval van 2 dagen voor én na BLOSSOM PROTECT gerespecteerd moet worden.
  • Voor-oogst toepassingen (tegen bewaarziekten): voor middelen die niet compatibel zijn moet er een minimum interval van 3 dagen voor én na een BLOSSOM PROTECT-behandeling aangehouden worden.

Voordelen van Blossom Protect

Effectief

BLOSSOM PROTECT is het sterkste middel tegen bacterievuur op de markt.

Unieke werking

Dankzij zijn uniek werkingsmechanisme is BLOSSOM PROTECT de perfecte meng- of afwisselpartner in het afspuitschema.

Residuvrij

BLOSSOM PROTECT is toepasbaar tot vlak voor oogst, en tussen 2 plukbeurten in, zonder extra residu.

Lees meer

Lees achtergrondartikelen uit onze kennisbank over verschillende onderwerpen om je kennis te verdiepen en verbreden.

Ga naar de Kennisbank

Bacterievuur is een zeer besmettelijke plantenziekte. Wat is bacterievuur? Welke schade kan het veroorzaken? En wat kun je doen ter preventie en behandeling?

Ga naar artikel