Geen Botrytis met Botector

Botrytis tast zachtfruit aan. Het gebruik van Botector voorkomt aantasting.

Botrytis als uitdaging

Botrytis cinerea is in meerdere soorten zachtfruit, met name vooral in bessen en aardbeien, de belangrijkste veroorzaker van vruchtrot. Vanaf de bloei tot de oogst kunnen wondjes en (groei)scheurtjes in de vruchten de ontwikkeling van botrytis met zich meebrengen.

Deze wondschimmel kan vooral in vochtige omstandigheden snel leiden tot een significante reductie van de opbrengst van uw (zacht)fruit. Wanneer botrytis immers in uw gewas aanwezig is, zullen er snel meerdere vruchten die tegen elkaar hangen aangetast worden door dit type vruchtrot (zie foto).

Botrytis in aardbeien is tegen te gaan met Botector - Andermatt Nederland


Het is dus van het allergrootste belang om de behandelingen tegen botrytis cinerea op te starten vooraleer de infectie ontstaat. Met Botector hebben wij een preventief biofungicide in ons productgamma dat ervoor zorgt dat botrytis geen kans krijgt om zich te ontwikkelen in de vruchtwondjes.

Werkingsmechanisme

Botector bevat immers een snel koloniserende nuttige schimmel die de plaats én nutriënten voor botrytis inneemt, waardoor Botector dus fungeert als een natuurlijk schild op de vruchten (zie illustratie hieronder).

Werkingsmechanisme Botector - effectief tegen botrytis
Voordelen Botector

Naast dit unieke werkingsmechanisme heeft Botector echter ook nog de volgende voordelen voor u als teler:

  • Geen kans op resistentie-ontwikkeling aangezien Botector niet rechtstreeks inwerkt op Botrytis.
  • Veilig voor het gewas én voor nuttige organismen.
  • Altijd residuvrij, toepasbaar tot vlak voor oogst en tussen verschillende plukbeurten door.


Check regelmatig via het ctgb (voor Nederlandse telers) of Fytoweb (voor Belgische telers) in welke teelten Botector toegelaten is. Voor meer gedetailleerde info kun je uiteraard ook altijd contact met ons opnemen.