Botector - voor de residuvrije bestrijding van Botrytis in o.a., kleinfruit
Botector - Residuvrije bestrijding van Botrytis in o.a. kleinfruit - Andermatt Nederland
Botector bestrijdt Botytis in o.a. aardbeien

Botector


BOTECTOR is een biofungicide voor de residuvrije bestrijding van Botrytis in o.a. kleinfruit.

BOTECTOR bevat de werkzame stof Aureobasidium pullulans stammen DSM 14940 en DSM 14941 (5 x 10E+09 CFU/g).

Bewaar in de originele verpakking, goed gesloten, op een koele en veilige plaats en niet in direct zonlicht. Vermijd temperaturen boven 25°C.

BOTECTOR kan als volgt worden opgeslagen:
• bij <20°C: 12 maanden
• bij <8°C: 30 maanden

BOTECTOR wordt verkocht per 1 kg.

Uitgebreide productinformatie

Wat is de werkzame stof en het werkingsmechanisme van BOTECTOR?

BOTECTOR is een bio-fungicide ter bestrijding van Botrytis cinerea in o.a. kleinfruit op basis van de werkzame stof Aureobasidium pullulans. Dit is een natuurlijk voorkomende schimmel die antagonistisch werkt. Deze schimmel vestigt en ontwikkelt zich in plaats van de schadeverwekker. Deze nuttige schimmel fungeert dus als een concurrent voor plaats en nutriënten.

Dankzij dit unieke werkingsmechanisme waarbij BOTECTOR het metabolisme van schimmelpathogenen niet aantast, bestaat er geen enkel risico op resistentie, zelfs niet bij frequente toepassingen.

Illustratie werkingsmechanisme Botector:

Werkingsmechanisme Botector tegen Botrytis
Hoe zet ik BOTECTOR het best in?

Ter bestrijding van Grauwe Schimmel (Botrytis cinerea) in vnl. kleinfruit (aardbeien, bessen, bramen, frambozen, druiven), zowel in bedekte als in onbedekte teelten:

  • Steeds PREVENTIEF inzetten, vanaf de (na)bloei tot vlak voor oogst. Toepassingen mogelijk tussen de verschillende plukbeurten door. Max. 6 toepassingen per seizoen (uitgezonderd in druiven: max. 4 toepassingen).
  • Voor de regen toepassen, zodat eventuele wondjes in bladeren/vruchten gekoloniseerd kunnen worden door BOTECTOR vooraleer Botrytis kan infecteren.
  • Gebruik voldoende water (500 - 1000 liter water per ha) om alle gevoelige plantendelen goed af te dekken.

Dosis: 1 kg/ha BOTECTOR

Is BOTECTOR compatibel met gangbare gewasbeschermingsmiddelen?

BOTECTOR is compatibel met heel wat (gangbare) fungiciden, insecticiden en bladvoedingen. Bij Documenten vind je een zeer uitgebreide lijst met middelen waarmee BOTECTOR als tankmix getest is.

Voor middelen die niet compatibel zijn moet er een minimum interval van 3 dagen voor én na een BOTECTOR-behandeling aangehouden worden.

Voordelen van Botector

Unieke werking

Dankzij zijn uniek werkingsmechanisme is BOTECTOR de perfecte meng- of afwisselpartner in een Botrytis-schema.

Residuvrij

BOTECTOR is toepasbaar tot vlak voor oogst, en tussen 2 plukbeurten in, zonder extra residu.

100% Veilig

BOTECTOR is volledig veilig voor het gewas én voor alle nuttige organismen!

Lees meer

Lees achtergrondartikelen uit onze kennisbank over verschillende onderwerpen om je kennis te verdiepen en verbreden.

Ga naar de Kennisbank