Tijdelijke vrijstelling Curatio 2023

Appel met schurft, die voorkomen kan worden met Curatio.

Ook dit jaar is voor Curatio een tijdelijke toelating toegekend, voor de schurftbestrijding in appel en peer.

De tijdelijke toelating is in België verleend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en geldt voor de periode van 1 maart tot en met 28 juni 2023.