Appel aangetast door schurft. Curatio is effectief in de schurftbestrijding
Curatio
Curatio
Curatio- biofungicide voor residuvrije bestrijding van schurft op peren

Curatio


CURATIO is een bio-fungicide voor de residuvrije bestrijding van schurft in appel en peer. CURATIO bevat de werkzame stof kalkzwavel (380 g/L).

Bewaar in de originele verpakking, goed gesloten, op een koele en veilige plaats en niet in direct zonlicht. Vermijd temperaturen boven 25°C.

CURATIO kan minstens 36 maanden bewaard worden op kamertemperatuur.

CURATIO wordt verkocht per 20 L.

Uitgebreide productinformatie

Wat is de werkzame stof en het werkingsmechanisme van CURATIO?

CURATIO is een contactfungicide tegen schurft in appel en peer op basis van de werkzame stof kalkzwavel (of 'Californische pap'). CURATIO heeft zowel een curatieve als preventieve werking.

De hoge pH-waarde (pH 10,5) van CURATIO zorgt bij contact met de schurftschimmel Venturia inaequalis (bij appel) of Venturia pirina (bij peer) voor de verzeping van de celwandvetten van de ontkiemingshyphen, waardoor de zwavelmoleculen de cel makkelijker indringen. De zwavel verstoort daarbij de ademhalingsketen en de citroenzuurcyclus, waardoor de cel uiteindelijk afsterft (sterke curatieve stopspray-werking op ascosporen).

De zwavellaag die na toepassing van CURATIO op het blad achterblijft, zorgt echter bijkomend ook nog voor een preventieve bedekking tegen nieuwe schurftinfecties (preventieve contactwerking).

Hoe zet ik CURATIO het best in?

Ter bestrijding van schurft:

 • CURATIO geeft het beste effect bij toepassing op ontkiemende sporen
 • Bij voorkeur curatief inzetten, tot 300 graaduren na infectie; echter ook preventieve toepassing mogelijk, waardoor er meer flexibiliteit is qua inzet van CURATIO
 • Voor een optimale werking toepassen op een nat gewas.
 • CURATIO werkt al bij relatief lage temperaturen (vanaf 10°C) in tegenstelling tot bvb. spuitzwavel ( > 15°C) of azolen ( > 18°C); niet toepassen indien > 25°C (kans op fytotox).
 • Altijd solo toepassen, met voldoende water (contactfungicide!)
 • Na elke toepassing met CURATIO de spuitmachine goed spoelen en afwassen aangezien kalkzwavel corrosief is

Dosis:

 • NL: 8 L/ha (max. 4x per jaar)
 • BE: 8,75 L/ha haag (max. 10x per jaar)
Zorgt CURATIO voor schilverruwing?

Op basis basis van 10-jarig onderzoek bij onderzoeksstation KOB Bavendorf (DE) kan er geconcludeerd worden dat er bij gebruik van CURATIO volgens het etiket geen hoger risico op schilverruwing ontstaat.


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Wat zijn dan wel mogelijke oorzaken van verhoogde schilverruwing bij (met name biologische) appelen en peren?
 • Abiotische stress: grote temperatuursschommelingen (dag/nacht) in combinatie met langdurige bladnatperiodes --> ontstaan van scheurtjes tijdens voornamelijk de celdelingsfase
 • Biotische stress: schade van meeldauw, mijten etc.
 • Genetica: specifieke eigenschappen van bepaalde rassen
 • Koper: veelvuldig gebruik van koper als meststof of als preventief schurftfungicide in biologische fruitteelt.

Voordelen van Curatio

Zeer effectief tegen schurft

CURATIO is het sterkste, curatieve bio-fungicide tegen schurft in appel en peer.

Positieve neveneffecten

Aantoonbare nevenwerking op echte meeldauw, regenvlekkenziekte en mijten.

Unieke werking

Dankzij zijn meervoudig werkingsmechanisme is CURATIO de ideale anti-resistentiepartner in een schurftschema.

Lees meer

Lees achtergrondartikelen uit onze kennisbank over verschillende onderwerpen om je kennis te verdiepen en verbreden.

Ga naar de Kennisbank