Formicpro mierenzuurstrips - Andermatt Nederland - Biovet
FormicPro

FormicPro


FORMICPRO mierenzuurstrips zijn ideaal voor de behandeling van matig tot zwaar besmette volkeren. De FORMICPRO strips werken tot in de gesloten broedcellen. Het is een snelle, gemakkelijke en doeltreffende zomerbehandeling.

Uitpakken - neerleggen - klaar!

Toegelaten in Nederland:
Registratienummer: REG NL 126198
Werkzame stof: Acidum formicum (HO) (Mierenzuur) (68.2g/stuk)
Afleverstatus: Vrij verkrijgbaar zonder recept
Farmaceutische vorm: Strip voor in de bijenkorf
Toedieningsweg: Toediening in de bijenkorf
ATCvet code: QP53AG01 - Formic acid
Handelsvergunninghouder: NOD Apiary Ireland Limited
Datum inschrijving handelsvergunning: 28 mei 2021
(EU) Procedure: IE/V/0515/001

Bewaar in de originele verpakking, goed gesloten, op een koele en veilige plaats en niet in direct zonlicht. Vermijd temperaturen boven 25 °C.

FORMICPRO kan tenminste 2 jaar na productie bij <25°C opgeslagen worden.

FORMICPRO word per verpakking van 2x2 strips en van 10x2 strips verkocht.

Uitgebreide productinformatie

Wat is de werkzame stof en het werkingsmechanisme van FORMICPRO?

FORMICPRO bestaat uit mierenzuurstrips uit bijenwas en mierenzuur. Elke strip bevat 68.2g mierenzuur, ingewerkt in een gel uit bijenwas en ingehuld in een papieren wikkel. Deze wikkel werkt als verdamppapier die ervoor zorgt, dat een continue en gelijkmatige verdamping van het mierenzuur plaatsvindt.

De dampen van mierenzuur zijn uiterst agressief en toxisch voor de varroamijten. Aangezien het lichaamsgewicht van mijten vele malen kleiner is dan die van bijen, wordt de letale dosis bij mijten eerder bereikt dan bij bijen. Mierenzuur is echter ook agressief voor de bijen.

FORMICPRO werkt snel en effectief tot in het gesloten broed en is uiterst geschikt bij een matige tot sterke varroa-aantasting.

Hoe zet ik FORMICPRO het beste in?

FORMICPRO kan na de honingdracht toegepast worden, bij temperaturen tussen de 10 en 29.5°C.

Formicpro is effectief tegen varroamijten vanaf 10°C en werkt tot in de gesloten broed.

Niet gebruiken als de dagtemperaturen op de dag van toepassing buiten het bereik van 10 - 29,5°C liggen. Wij raden aan de behandeling niet toe te passen tijdens de dracht en altijd pas ná de laatste honingoogst.

Haal de FORMICPRO strips voorzichtig uit het zakje en scheid de twee strips van elkaar. Verwijder het papier niet, het werkt als een lont en regelt de verdamping van het mierenzuur. Plaats voor de behandeling 1-2 strips op de bovenste balken van de frames.

De vliegspleet altijd volledig open laten. Muizenbarrières of versperringen en installaties in de vloer moeten worden verwijderd. De behandeling duurt 7 dagen en het interval tussen de toepassingen moet minstens een maand zijn. Na de behandeling kunnen de strips worden verwijderd en gecomposteerd.

Één zomerbehandeling na de honingoogst met FORMICPRO zou voldoende moeten zijn. Afhankelijk van de varroadruk adviseren wij een tweede behandeling met THYMOVAR. THYMOVAR heeft een langdurige werking en beschermt tegen herinvasie. De gecombineerde toepassing van oxaalzuur in de broedvrije periode (november tot januari) en de zomerbehandeling met mierenzuur of THYMOVAR geeft zeer goede resultaten bij de bestrijding van de varroamijt.

Niet gebruiken voor de behandeling van kolonies met minder dan 10.000 bijen. Kleinere kolonies kunnen mogelijk niet voor voldoende luchtuitwisseling zorgen waardoor de mierenzuurconcentratie een onaanvaardbare niveau bereikt of overstijgt.

De omgang met mierenzuur vereist grote voorzichtigheid. Draag tijdens de behandeling beschermende handschoenen om huidcontact te voorkomen.

Voordelen van FormicPro

Simpel en snel

Uitpakken, neerleggen, klaar!

Effectief bij lage temperaturen

De verdamping met FORMICPRO is toereikend zelfs bij lage temperaturen (al vanaf 10°C).

Werkt tot in het gesloten broed

FORMICPRO werkt ook op de varroamijten in het gesloten broed.

Lees meer

Lees achtergrondartikelen uit onze kennisbank over verschillende onderwerpen om je kennis te verdiepen en verbreden.

Ga naar de Kennisbank