Mierenzuur voor de zomerbehandeling van varroamijt in bijenkasten met verdampers - Biovet

Formivar


Mierenzuur voor de zomerbehandeling van varroamijt in bijenkasten met verdampers.  FORMIVAR 60 en 85 werken tot in de gesloten broed en werkt snel en doeltreffend bij ernstige tot zeer ernstige varroa-aantasting.

Toelating Nederland:
Registratienummer: REG NL 118709
Werkzame stof: Mierenzuur (60g/100g)
Afleverstatus: Vrij verkrijgbaar zonder recept
Farmaceutische vorm: Verneveloplossing
Toedieningsweg: Toediening in de bijenkorf
ATCvet code: QP53AG01 - Formic acid
Handelsvergunninghouder: Andermatt Biovet GmbH
Datum inschrijving handelsvergunning: 07 juni 2018
(EU) Procedure: NL/V/0265/001

Bewaar in de originele verpakking, goed gesloten, op een koele en veilige plaats en niet in direct zonlicht. Vermijd temperaturen boven 25 °C.

FORMIVAR 60 en 85 kan tenminste 5 jaar na productie bij <30°C opgeslagen worden.

FORMIVAR 60 en 85 worden per verpakking van 1L verkocht.

Uitgebreide productinformatie

Wat is de werkzame stof en het werkingsmechanisme van FORMIVAR 60 en FORMIVAR 85?

FORMIVAR 60 bevat 60% (g/g) mierenzuur van gewaarborgde diergeneesmiddel kwaliteit.
FORMIVAR 85 bevat 85% (g/g) mierenzuur van gewaarborgde diergeneesmiddel kwaliteit.

De dampen van mierenzuur zijn uiterst agressief en toxisch voor de varroamijten. Aangezien het lichaamsgewicht van mijten vele malen kleiner is dan die van bijen, word de letale dosis bij mijten eerder bereikt dan bij bijen. Mierenzuur is echter ook aggressief op de bijen.

FORMIVAR 60 en 85 wordt altijd gebruikt in combinatie met de dispensers, waardoor een continue en gelijkmatige verdamping van het mierenzuur plaatsvindt. Mierenzuur werkt snel en effectief tot in de gesloten broed en is uiterst geschikt bij ernstige tot zeer ernstige varroa beval. Dit komt overeen met een natuurlijke varroamijtbesmetting van ca. 10 dode varroa per dag.

Hoe zet ik FORMIVAR 60 en FORMIVAR 85 het beste in?

Mierenzuur wordt altijd gebruikt na het drachteinde, kort nadat de honingraten zijn verwijderd. In de regel zijn maximaal twee behandelingen voldoende, in juli/augustus. Afhankelijk van de dispenser varieert de toepassingstijd. Volg de instructies voor het gebruik van uw mierenzuurdispenser.

Vloeibare mierenzuur kan bij een temperatuur tussen de 14 en 30°C toegepast worden. Bij lagere temperaturen adviseren we FORMIVAR 85, bij hogere temperaturen FORMIVAR 60 te gebruiken.

Het is aanbevolen om het volk na een mierenzuurbehandeling te voeren.

Hooggeconcentreerd mierenzuur kan schade aan de honingraat veroorzaken en in sommige gevallen ook het verlies van koninginnen. Daarom bevelen wij na de behandeling met FORMIVAR het middel THYMOVAR aan, als een langdurige behandeling en bescherming tegen herinvasie. Behandeling van de restmijt met oxaalzuur (met bijvoorbeeld OXUVAR 5.7%, de VARROX of de VARROX EDDY oxaalzuurverdamper) tijdens de broedvrije periode, november tot januari, geeft het beste bestrijdingssucces tegen varroa na een combinatie van mierenzuur / thymol zomerbehandeling en voorkomt dat de varroa gewend raakt aan een werkzame stof.

De omgang met mierenzuur vereist grote voorzichtigheid. Draag tijdens de behandeling beschermende handschoenen om huidcontact te voorkomen.

Voordelen van Formivar 60 en 85

Snelle werking

FORMIVAR werkt onmiddellijk als de mierenzuurdampen zich in de bijenkast verspreiden.

Bij sterke aantasting

FORMIVAR is geschikt voor toepassingen bij ernstige tot zeer ernstige varroa-aantasting.

Werkt tot in de gesloten broed

FORMIVAR werkt ook op de varroamijten in het gesloten broed.

Gerelateerde producten

Lees meer

Lees achtergrondartikelen uit onze kennisbank over verschillende onderwerpen om je kennis te verdiepen en verbreden.

Ga naar de Kennisbank