Tetra-val
Tetra-val
Tetra-val

Tetra-val


TETRA feromoonval voor het monitoren van plaaginsecten, in het bijzondere van galmuggen.

De TETRA-val is te gebruiken in combinatie met onder andere:

  • Koolgalmug (Contarinia nasturtii) lokstofdispenser
  • Frambozenschoorsgalmug (Resseliella theobaldi) lokstofdispenser
  • Perengalmug (Contarinia pyrivora) Lokstofdispenser (2 stuks)

TETRA-VAL op een droge en donkere plek bewaren.

De bijbehorende lokstofdispensers koel (-18 - <5°C) opslaan of volgens aanwijzingen in de Gebruiksaanwijzing (zie Documenten).

De TETRA-VAL wordt per stuk verkocht.

Uitgebreide productinformatie

Hoe werkt de Tetra-val?

De TETRA-VAL wordt gebruikt in combinatie met een LOKSTOFDISPENSER voor de Tetra-val en lijmplaten voor de Tetra-val. Deze scheidt sexuele of aggregatie feromonen of kairomonen af, die de insecten aantrekt. Deze blijven vervolgens plakken aan de lijmplaat in de TETRA-VAL, waardoor het monitoren van het begin, de intensiteit en het einde van de vlucht kan worden waargenomen.

Om een insectensoort te monitoren, moet de feromoonval kort voor de verwachte vlucht worden opgehangen en moet een nieuwe dispenser worden aangebracht. Let op: Oude vallen kunnen feromoonsporen bevatten en mogen daarom niet worden hergebruikt. Vervuiling met vreemde feromonen kan de vangst sterk beïnvloeden.

Wat is het verschil tussen een TETRA en een DELTA-val?

De TETRA-VAL bestaat uit gelamineerd karton, in tegenstelling tot de DELTA-VAL, die uit plastic gemaakt is. Plastic kan zich elektrostatisch opladen, Tetra-pack niet. De elektrostatische oplading kan zich op zeer kleine insecten zoals de meeste galmuggen negatief uitwerken, zodat voor het monitoren van deze soorten de TETRA-VAL ontwikkeld is.

De TETRA-val word voor het monitoren van de koolgalmug (Contarinia nasturtii) en de frambozenschoorsgalmug (Resseliella theobaldi) gebruikt.

Hoe kan ik de Tetra-VAL het beste gebruiken?

Koolgalmug (Contarinia nasturtii)
Koolgalmuggen tasten alle koolsoorten, maar ook koolzaad en andere kruisbloemige planten aan. De muggen komen elk jaar in 3 - 5 generaties voor, waarbij vooral windbeschermde, vochtige locaties gevaar lopen. In het voorjaar vliegt de eerste generatie van de koolgalmuggen rond begin mei binnen vanaf de percelen die in het voorgaande jaar met kool/koolzaad zijn beplant.

Voor het monitoren van de koolgalmug worden 2 vallen per perceel geadviseerd. De vallen worden rond 2m van de rand van het perceel opgehangen, aan de perceelrand die het dichtst bij koolpercelen van het voorafgaande jaar ligt. Een vroegtijdige waarschuwing is ook mogelijk door in het koolpercelen van het voorafgaande jaar te monitoren.

Vervang de valbehuizing en de dispenser na 3 – 4 weken!

Frambozenschoorsgalmug (Resseliella theobaldi)
De larven van de frambozeschorsgalmuggen voeden zich met frambozenplanten en zijn mede verantwoordelijk voor de schade aan de stengels (draaihartigheid). De larven overwinteren in de grond en komen in het vroege voorjaar uit als volwassen galmuggen. De galmuggen kunnen in de loop van de zomer tot aan de vroege herfst 2 – 4 generaties vormen. Onder geschikte omstandigheden kunnen zich tijdens
het seizoen zeer grote populaties galmuggen ontwikkelen. Schimmels besmetten dan de aangevreten plekken en laten de aangetaste stengels tijdens de volgende winter afsterven.

Gebruik 1-2 vallen per perceel. Val en lokstofdispenser moeten om de 4 - 6 weken vervangen worden.

De val moet in het voorjaar vóór de eerste vlucht van de galmuggen worden opgehangen (open veld: begin april; bedekte teelt: ca. half maart). Plaats de val(len) in het midden van het perceel, op rond 0.5 meter hoogte. Controleer de lijmpapieren wekelijks en vervang ze als ze erg vuil zijn.

Voordelen van de Tetra-val

Effectieve monitoring

Begin, intensiteit en einde van de vlucht gemakkelijk te observeren.

Selectief

De feromonen werken selectief en minimaliseren ongewenste bijvangsten.

Effectieve bestrijding

Op basis van vangsten kan een nodige bestrijding wel of niet gepland worden.

Lees meer

Lees achtergrondartikelen uit onze kennisbank over verschillende onderwerpen om je kennis te verdiepen en verbreden.

Ga naar de Kennisbank