Varroxal
Varroxal
Varroxal
Varroxal
Varroxal
Varroxal

Varroxal


VARROXAL is een 0,71 g/g oxaalzuurdihydraat bijenkastpoeder voor de winterbehandeling van varroamijt in bijenkasten met een verdamper zoals de VARROX EDDY of als druppeloplossing, of voor de zomerbehandeling als spuitoplossing.

Toelating Nederland:
- Registratienummer: REG NL127068
- Werkzame stof: Oxaalzuurdihydraat (0.71g/g)
- Afleverstatus: Vrij verkrijgbaar zonder recept
- Farmaceutische vorm: Poeder
- Toedieningsweg: Toediening in de bijenkorf
- ATCvet code: QP53AG03 - Oxalic acid
- Handelsvergunninghouder: Andermatt Biovet GmbH
- Datum inschrijving handelsvergunning:14 april 2022
- (EU) Procedure: NL/V/0402/001

Bewaar in de originele verpakking, goed gesloten, op een koele en veilige plaats en niet in direct zonlicht. Vermijd temperaturen boven 25 °C.

Varroxal kan tenminste 5 jaar na productie bij <30°C opgeslagen worden.

Varroxal wordt per verpakking van 75g verkocht.

Uitgebreide productinformatie

Wat is de werkzame stof en het werkingsmechanisme van Varroxal?

VARROXAL bevat oxaalzuurdihydraat van gewaarborgde diergeneesmiddelenkwaliteit.

Oxaalzuur is een contactinsecticide tegen de Varroa destructor. Het werkt enkel op de mijten die op de bijen zitten, maar niet tegen mijten in gesloten broed.

VARROXAL kan door middel van verdamping worden toegediend. Als alternatief kan het poeder in opgeloste vorm door middel van sproeien of druppelen worden toegepast op de varroa die zich op de bijen of in het open broed bevinden.

Hoe zet je VARROXAL het beste in?

De gecombineerde toepassing van oxaalzuur in de broedvrije periode (november tot januari) en de zomerbehandeling met mierenzuur en/of THYMOVAR geeft zeer goede resultaten bij de bestrijding van de varroamijt.

Winterbehandeling middels verdamping:
Het meest effectief en het meest veilig voor de bijen is de behandeling middels hitteverdamping.

Een verdampbehandeling met oxaalzuur vindt idealiter plaats in de broedvrije periode, aangezien oxaalzuur geen effect heeft op varroamijten in gesloten broedcellen. De behandeling is geschikt voor jonge volken zonder broed (afleggers of kunstzwerm).

Voor honingvolkeren is een uiterst geschikt moment hiervoor in de winter (november tot januari), bij buitentemperaturen tussen 2 en max. 10°C. Het advies is om niet te behandelen wanneer de bijen vliegen, omdat het risico bestaat dat in dat geval niet alle bijen behandeld worden.

Alle volken van een bijenkast tegelijkertijd behandeld om herinvasie te voorkomen.

Niet gebruiken tijdens de dracht of bij aanwezigheid van honingraten.

Het hanteren van oxaalzuur vereist grote voorzichtigheid. Draag in elk geval een veiligheidsbril en een masker (FFP3), zuurbestendige handschoenen en kleding met lange mouwen.

Sproei- of druppelbehandeling:
Varroxal is ook toegelaten om in water opgelost als sproei- of druppelbehandeling toegediend te worden. Voor deze toepassingen adviseren we echter het gebruik van OXUVAR 5.7%.

Bij een zomerbehandeling werd de hoogste effectiviteit bereikt na 25 dagen kooien van de koningin, zodat de kolonies dan volledig broedvrij zijn. 

Voordelen van Varroxal

Hoogste kwaliteit

Toegelaten diergeneesmiddel met gewaarborgde kwaliteit

Zacht voor de bij!

Oxaalzuur werkt op de varroa-mijt, maar werkt zacht op de bij.

Flexibele toepassing

Voor zowel de zomer als de winter, voor verdamping, besproeiing of om te druppelen.

Lees meer

Lees achtergrondartikelen uit onze kennisbank over verschillende onderwerpen om je kennis te verdiepen en verbreden.

Ga naar de Kennisbank