VitiSan tegen schurft in appels en peer - Andermatt Nederland
VitiSan
VitiSan, tegen echte meeldauw in aardbeien - Andermatt Nederland
VitiSan - tegen schurft op appelbomen - Andermatt Nederland
VitiSan kan ook worden toegepast in komkommer - Andermatt Nederland
VitiSan wordt toegepast tegen schurft in peren - Andermatt Nederland
VitiSan - tegen echte meeldauw op druiven - Andermatt Nederland

VitiSan


VITISAN is een biofungicide voor de residuvrije bestrijding van schurft en echte meeldauw in vele gewassen.

Bewaar in de originele verpakking, goed gesloten, op een droge en afgesloten plaats (fytolokaal).
Vermijd directe blootstelling aan zonlicht.
Vermijd temperaturen boven 25°C.

VITISAN wordt verkocht per 25 kg.

Uitgebreide productinformatie

Wat is de werkzame stof en het werkingsmechanisme van VITISAN?

VITISAN is een contactfungicide tegen schurft en echte meeldauw op basis van de werkzame stof kaliumwaterstofcarbonaat. Het werkt zowel preventief als curatief.

De werking is gebaseerd op drie verschillende werkingsmechanismen:

 • Verharding plantoppervlakte, waardoor de plant weerbaarder wordt tegen schimmelaantasting;
 • Verhoging van de pH, waardoor myceliumgroei vertraagt;
 • Verandering van de osmotische druk, waardoor mycelia (schimmeldraden) openbarsten en uiteindelijk uitdrogen.

Door dit unieke en meervoudige werkingsmechanisme is er geen kans op ontwikkeling van resistentie tegen VITISAN.

Hoe zet je VITISAN het beste in?

Ter bestrijding van schurft:
VITISAN geeft het beste effect bij toepassing in de secundaire schurftperiode (conidiën)

 • Bij voorkeur curatief inzetten, tot 300 graaduren na infectie, op een droog gewas.
 • In combinatie met zwavel wordt de werking van VITISAN versterkt (synergistisch effect; enkel bij temperaturen < 25°C)

Ter bestrijding van echte meeldauw:

VitiSan is in te zetten in de bestrijding van echte meeldauw.

 • Algemeen: VITISAN curatief inzetten bij eerste aantasting, in blokbehandelingen (2 à 3 toepassingen) met een interval van circa 5 dagen
 • Afhankelijk van de teelt en het fenologische stadium kan het advies iets verschillen.

Dosis VITISAN:
Standaard 5 kg/ha; dosis kan gereduceerd worden tot 3 kg/ha afhankelijk van o.a. weersomstandigheden, interval en toevoegen uitvloeier.

Wil je meer weten over ervaringen van telers met VitiSan? Lees dan  het artikel "Beheersen van appelschurft: Een uitdaging voor elke teler"

Met welke middelen kan VITISAN gemengd worden?

VITISAN is mengbaar met de meest gebruikte fungiciden, insecticiden en bladvoedingen.

VITISAN is echter NIET mengbaar met:

 • Koper in pitfruit. In bvb. druiven kan het wel met koper gemengd worden, maar wij adviseren bij voorkeur een menging met zwavel i.p.v. koper (synergisme tussen zwavel en VITISAN).
 • Olie-achtige formuleringen
 • Ca-bladvoedingen
 • Sterk zure middelen (pH < 6)

Onder 'Documenten' vind je ter informatie een indicatieve mengbaarheidstabel. Deze wordt elk jaar bijgewerkt.

  Voordelen van VitiSan

  Effectief

  VITISAN heeft een sterke werking tegen schurft en echte meeldauw, met neveneffect op regenvlekkenziekte en Botrytis.

  Gewasveilig

  VITISAN is door zijn formulering zeer veilig voor elk gewas waarin het is toegelaten.

  Residuvrij

  VITISAN geeft nooit residu bij de oogst en heeft een veiligheidstermijn van 1 dag.

  Lees meer

  Lees achtergrondartikelen uit onze kennisbank over verschillende onderwerpen om je kennis te verdiepen en verbreden.

  Ga naar de Kennisbank

  Het beheersen van schurft is een uitdaging voor elke fruitteler. Lees hoe VitiSan door telers effectief wordt ingezet in de strijd tegen schurft.

  Ga naar artikel