Verslag perenschurftproef Zoelen, 2023

Verslag perenschurftproef Zoelen, 2023

Aangezien perenschurft op Conference een toenemend probleem is, hebben we in het voorjaar van 2023 besloten om deel te nemen aan een perenschurftproef georganiseerd door het Expertiseplatform Fruit & Vruchtboom (Agrifirm). Het doel van deze proef was om de effectiviteit van verschillende schurftschema’s te vergelijken met een hedendaags (chemisch) standaardspuitschema.

Omdat we weten dat de toekomst van de actieve stof captan onder druk staat, hebben wij er als Andermatt voor gekozen om ons schurftschema captan-vrij op te stellen. Bovendien hebben we met VitiSan en Curatio twee residuvrije en toekomstbestendige bio-fungiciden voor de fruitteelt in ons portfolio.

Proefopzet

Verschillende partijen namen in deze proef deel met een schurftschema. De proef is half maart 2023 gestart en de laatste bespuiting vond plaats op 20 juli 2023. In onderstaande tabel zijn de verschillende objecten beschreven in termen van aantal captan- en dithianonbespuitingen. Voor meer details omtrent de spuitschema’s, neem vooral contact met ons op.

Bespuitingen Proef perenschurft Zoelen 2023
Tabel 1: Objecten perenschurftproef Zoelen 2023 - Aantal captan- en dithianonbespuitingen.

Spuitschema Andermatt, zonder Captan

In het Andermatt-object  is gekozen om in de ascosporenfase te starten met enkele behandelingen met koper (Cu) en dithianon (Del en Del Pro). Hiermee kiezen we al voor een goede preventieve én regenvaste basis tegen perenschurft.

Daarnaast werd er in de primaire schurftperiode curatief ingegrepen bij zware infecties. Hierbij werd bij voorkeur (indien het weer het toeliet) gekozen voor Curatio (op nat blad, binnen 300 graaduren) als stopspray-behandeling.

Curatio (Cur) is immers het sterkste curatieve bio-fungicide tegen schurft, waardoor het zeer effectief is in de primaire ascosporenfase. Dit contactmiddel op basis van kalkzwavel laat na toepassing bovendien nog een zwavellaag achter op de boom, waardoor bladeren en vruchten ook nog preventief beschermd worden tegen een volgende infectie.

Tijdens de secundaire schurftperiode werd gekozen voor een afwisselend schema van VitiSan + zwavel (stopspray binnen 300 graaduren, na de regen) en Soriale (preventief):

  • VitiSan (Vit): droogt de kiemende sporen op bladeren en vruchten uit na toepassing.
  • Zwavel (S): versterkt het effect van VitiSan op schurft en echte meeldauw (synergistische werking) en zorgt bovendien voor een preventieve werking.
  • Soriale (Sor): verhoogt de plantweerbaarheid. Op deze manier werkt dit fungicide op basis van fosfonaten preventief tegen diverse schimmelziektes tijdens de zomermaanden.

Hieronder zie je het gedetailleerde schema van het Andermatt-object (klik op de afbeelding voor een vergroting):

Spuitschema Perenschurftproef Zoelen 2023

 Afbeelding 1: Spuitschema perenschurftproef Zoelen 2023.

Resultaten (vrucht)schurft bij oogst (04/09/2023)

In deze proef, bij een extreem hoge aantasting van schurft in onbehandelde vruchten (amper 7,3% van de vruchten waren schurftvrij), resulteerde het Captan-vrije schema in meer dan 90% schurftvrije vruchten (zie onderstaande tabel). Dit resultaat was bovendien niet significant verschillend van het standaardschema, waarin o.a. 13x Captan toegepast werd.

Dit toont aan dat er ook op dit moment al effectieve alternatieven voor Captan beschikbaar zijn voor fruittelers!

Resultaten objecten perenschurftproef Zoelen 2023

Tabel 2: Resultaten perenschurftproef Zoelen 2023

Conclusie

Ook zonder captan was het in deze proef mogelijk om schurft effectief én gewasveilig aan te pakken. Met VitiSan en Curatio hebben wij als Andermatt alvast twee bio-fungiciden in ons portfolio die, mits correct toegepast, een significante meerwaarde kunnen hebben in de schurftbestrijding van de toekomst!

Aanvullend zijn er voor gangbare fruittelers ook nog de middelen op basis van SDHI’s op de markt, evenals enkele chemische fungiciden met een langere curatieve werking.

De basis van een goeie schurftbestrijding blijft echter een vlotte bladvertering tijdens de winter. Daarbij is het bodemleven van cruciaal belang. Blijf hier dus als fruitteler steeds waakzaam voor!

Indien er daarna vanaf de eerste groene delen kort op de bal gespeeld wordt én indien de schurftfungiciden op een correcte manier ingezet worden, zal (peren)schurft ook in de toekomst nog effectief bestreden kunnen worden.

Samenvattend hieronder nog even visueel voorgesteld hoe wij als Andermatt perenschurft nu en toekomstig (zonder captan?) onder controle willen houden, zonder extra residuen:

Duurzame aanpak perenschurft - Andermatt Nederland

Afbeelding 2: Aanpak perenschurft Andermatt Nederland

Meer weten over ons of over onze producten? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren voor meer details en ervaringen.

-----------------------------------------------

 Voor meer informatie, ga naar: